Analiz Başvuru

ANALİZ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Analiz talebi, başvuru formlarının telefon yada e-posta yoluyla alınır. Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden yapılan talepler bu şablonun dışında tutulmaktadır. Numune alma-kabul işlemi gerçekleştirilir ve numunenin kaydı sisteme alınır. Sistem üzerinden analiste gönderilir. İstenen parametrelerin tayini yapılır ve sonuçları sisteme girilir. Sonuçlar kalite yetkilisi tarafından kontrol edilir, ödeme beklenir. Müşteri ödeme dekontunu gönderdiğinde raporlama tamamlanır. Elektronik imzalı rapor ve fatura mail yoluyla müşteriye gönderilir.
AÇIKLAMALAR
Fiyatlara %18 KDV dâhil değildir ve ücretlendirmeler 1 adet numune için yapılmıştır. Araştırmacılar, spesifik kromotografik analizlerde çalışmaya özel standart kimyasal malzemelerini kendileri tedarik edeceklerdir. İlgili standart kimyasalın BÜBTAM’a hibe edilmesi durumunda analiz fiyatlarından indirim yapılacaktır. Analiz süreleri en fazla 20 iş günü olup, laboratuvar koşulları ve iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Laboratuvarımız numunenin içeriğine göre, operatöre ve/veya cihazlara zarar verebilme durumuna göre analizi reddetme hakkına sahiptir. Analiz ücretlerinde Balıkesir Üniversitesi personeline %50, diğer üniversitelerin personeline ve kamu kurumlarına % 30 indirim uygulanır. Düzenli analiz yaptıran kişi ve kurumlara da % 10 indirim uygulanır. Yönetim kurulu tarafından belirlenen indirim kararları diğer indirimler ile birleştirilemez. Listede belirtilen ücretler merkezimizde rutin yapılan analizler için geçerlidir. Bunların dışında yapılacak olan diğer analizler, istenilen özelliklere göre ücretlendirilir.

BANKA HESAP BİLGİSİ

     
Banka/ Şube   :  Halk Bankası Balıkesir Merkez Şubesi (241)
Hesap Adı   :  Balıkesir Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
IBAN No   :  TR42 0001 2009 2410 0044 1000 69

İLETİŞİM

     

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

     

Bigadiç Yolu 17. Km Çağış Yerleşkesi PK: 10145 Altıeylül-Balıkesir

     
Tel   0 266 239 18 37      
Faks   0 266 612 13 97      
E-Posta   bubtam@balikesir.edu.tr      
Sayfa   http://bubtam.balikesir.edu.tr      
ÇEVRE LABORATUVARI (SU ve ATIKSU)
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺) Analiz Talep Formu

NUMUNE ALMA ve NUMUNE HAZIRLAMA

 
ENV-1   Tesis Taban Fiyatı (1 Kere) Adet 650

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği yetki kapsamında yapılacak analizlerde ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN ve DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Güncel Asgari Fiyat Tarifesi geçerlidir.

ENV-2   Anlık Numune Adet 338
ENV-3   İki Saatlik Adet 435
ENV-4   24 Saatlik Adet 593
ENV-5   Metal Analizleri için Ön İşlem Adet 225
ENV-6   Debi ölçümü Adet 240
FİZİKSEL ANALİZLER
ENV-7   İletkenlik Adet 68
ENV-8   Askıda Katı Madde (AKM) Adet 128
ENV-9   Sıcaklık Adet 68
ENV-10   Çökebilir Katı Madde Adet 60
KİMYASAL ANALİZLER
ENV-11   pH Adet 68
ENV-12   Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Adet 255
ENV-13   Klorür Adet 158
ENV-14   Kimyasal Oksijen İhtiyacı Adet 300
ENV-15   Renk Adet 158
ENV-16   Sülfat Adet 158
ENV-17   Yağ ve Gress Adet 390
ENV-18   Toplam Fosfor Adet 188
ENV-19   Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Deneyi Adet 68
ENV-20   Fosfat Fosforu Adet 158
ENV-21   Metaller - Metal başına (Al, Cu, Zn, Fe, Cd, Cr, Pb, Ni, Ag, V, Ba, Hg, Mn) Adet 158
BİYOLOJİK ANALİZLER
ENV-22   Balık Biyodeneyi (ZSF) Adet 300
TOPRAK ANALİZLERİ*  
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
ENV-23   Verimlilik Analizi Paket 1 (Saturasyon, pH, İletkenlik, P, K, Kireç, Toplam organik madde) Adet 120

Analiz Talep Formu

ENV-24   Verimlilik Analizi Paket 2 (Saturasyon, pH, İletkenlik, P, K, Kireç, Toplam organik madde, Mn, Cu, Zn, Fe) Adet 250
ENV-25   pH Adet 50
ENV-26   İletkenlik, Tuzluluk Adet 50
ENV-27   Saturasyon Adet 50
ENV-26   Kireç Adet 50
ENV-29   Fosfor Adet 90
ENV-30   Potasyum Adet 90
ENV-31   Kalsiyum Adet 90
ENV-32   Magnezyum Adet 170
ENV-33   Organik Madde Adet 90
ENV-34   Demir Adet 150
ENV-35   Bakır Adet 170
ENV-36   Çinko Adet 170
ENV-37   Mangan Adet 170
GÜBRE ANALİZLERİ*  
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
ENV-38   Tam Gübre Analizi (pH, İletkenlik, Toplam Organik Madde, P, K, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo) Adet 400

Analiz Talep Formu

ENV-39   Toplam Fosfor Adet 90
ENV-40   Suda Çözünebilir Fosfor Adet 90
ENV-41   Nötral Amonyum Sitratta Çözünebilir Fosfor Adet 90
ENV-42   Suda Çözünebilir Potasyum Adet 90
ENV-43   Suda Çözünebilir Toplam Kalsiyum Adet 90
ENV-44   Suda Çözünebilir Toplam Bor Adet 170
ENV-45   Elek Analizi Adet 90
ENV-46   Toplam Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) Adet 280
ENV-47   Suda Çözünebilir Fe, Zn, Cu, Mn (Her biri için) Adet 280
ENV-48   Ekstrakte Edilebilir Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) Adet 280
ENV-49   Toplam Cd, Pb, Hg, As, Cr, Ni (Her biri için) Adet 280
ENV-50   Organik Madde Adet 90
ENV-51   Nem Adet 50
ENV-52   pH Adet 50
ENV-53   İletkenlik Adet 50
ENV-54   Bağıl Yoğunluk (Sıvı gübreler için) Adet 40

SUDA ORGANİK KARBON ANALİZLERİ**

 
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
ENV-55   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

ENV-56   Toplam Organik Karbon Adet 120

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

 
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
ENV-57   Toplam Koloni Sayımı (22°C) Adet 70

Analiz Talep Formu

ENV-58   Koliform Bakteri Testi Adet 70
ENV-59   Escherichia coli Adet 70
ENV-60   Enterekok Testi Adet 70
ENV-61   Antibakteriyel Aktivite Adet 250
* Toprak ve Gübre Analizleri için fiyatlara KDV dahildir
**Aynı yıl içinde analizi gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri numune için %25 indirim uygulanır.
 
ATOMİK SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI
ICP OES ANALİZLERİ*  
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
ICP-1   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

ICP-2   Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) Adet 70
ICP-3   Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme Adet 120
ICP-4   Tek Element Adet 150
ICP-5   2-5 Element Adet 180
ICP-6   6-10 Element Adet 210
ICP-7   11-15 Element Adet 220
ICP-8   16-20 Element Adet 250
ICP-9   Hidrür Sistemi Adet 180
ALEV FOTOMETRİSİ ANALİZLERİ  
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
AF-1   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

AF-2   Ön Hazırlık (Kurutma, Parçalama, Öğütme) Adet 70
AF-3   Mikrodalgada ile Örnek Çözünürleştirme Adet 120
AF-4   Tek Element (Na, K, Ca, Ba, Li) Adet 70

*ICP-OES’de tek seferde gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri analiz için %25 indirim uygulanır.

FOTOLÜMİNESANS LABORATUVARI
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  

UV-VİS PL-PLE FOTOLÜMİNESANS (PL SİSTEMİ)

 
PL-1   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

PL-2   Fotolüminesans Adet 80
PL-3   Sıcaklığa Bağlı Fotolüminesans (10-300°K) Adet 350
PL-4   Lazer Şiddetine Bağlı Fotolüminesans (1.2-3.5 A) Adet 120
FLOROMETRİK ÖLÇÜMLER  
FLR-1   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

FLR-2   Kemilüminesans Adet 40
FLR-3   Floresans Adet 40

UV-VİS SPEKTROFOTOMETRE ÖLÇÜMLERİ

 
UV-Vis-1   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

UV-Vis-2   Numune Hazırlama Adet 40
UV-Vis-3   Dalga Boyu Taraması Adet 80
UV-Vis-4   Kinetik Çalışma Adet 30
UV-Vis-5   Absorbans Ölçümü Adet 40

SIVI KROMOTOGRAFİ LABORATUVARI

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)*

 
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
HPLC-1   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

HPLC-2   Numune hazırlama (SIVI/KATI) Adet 100/200
HPLC-3   Kalitatif Analiz Adet 80
HPLC-4   Kantitatif Analiz (Tek parametre) Adet 130
HPLC-5   Alfa Tokoferol Adet 130
HPLC-6   Beta Tokoferol Adet 130
HPLC-7   Gamma Tokoferol Adet 130
HPLC-8   Beta Karoten Adet 130
HPLC-9   Tyrosol Adet 130
HPLC-10   3-Hydroxytyrosol Adet 130
HPLC-11   Oleuropein Aglycone Adet 130
HPLC-12   Oleuropein Adet 130
HPLC-13   Oleocanthal Adet 130
HPLC-14   Oleacein Adet 130
HPLC-15   Luteolin Adet 130
HPLC-16   P-Coumaric Acid Adet 130
HPLC-17   Vanillic Acid Adet 130
HPLC-18   Rutin Hydrate Adet 130
HPLC-19   Caffeic Acid Adet 130
HPLC-20   Ferulic Acid Adet 130
HPLC-21   Quercetin Adet 130
HPLC-22   Metot OluşturmaB Adet 1000

*HPLC’de tek seferde gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri analiz için %25 indirim uygulanır.

 
GIDA LABORATUVARI

GENEL KİMYASAL ANALİZLER

 
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
GKA-1   Nem Adet 50

Analiz Talep Formu

GKA-2   Suda Çözünür Kuru Madde Adet 60
GKA-3   Kül Adet 60
GKA-4   Asitte Çözünmeyen Kül Adet 75
GKA-5   Suda Çözünen Külde Alkalilik Adet 75
GKA-6   Toplam Asitlik Adet 90
GKA-7   Toplam Şeker ve İnvert Şeker Adet 130
GKA-8   Bulanıklık (Türbidimetre) Adet 50
GKA-9   Toplam Fenol Tayini Adet 150
GKA-10   Toplam Flavonoid Tayini Adet 150
GKA-11   Toplam Antioksidan Aktivite Analizi (DPPH Yöntemiyle) Adet 150
GKA-12   Yağ Tayini (Sokshlet) Adet 150
GKA-13   Kalitatif Nişasta Tayini (Molish Testi) Adet 75
BAL ANALİZLERİ  
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
BAL-1   Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz) Adet 70

Analiz Talep Formu

BAL-2   Diyastaz Sayısı Adet 75
BAL-3   Hidroksimetil Furfural (HMF) Tayini (UV-GB) Adet 80
BAL-4   İletkenlik Adet 50
BAL-5   pH Adet 50
BAL-6   Prolin Adet 80
BAL-7   Asitlik Adet 75
BAL-8   Nem Adet 30
BAL-9   Balda Suda Çözünmeyen Madde Adet 50

SÜT/SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZİ

 
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
SÜT-1   Asitlik Adet 75

Analiz Talep Formu

SÜT-2   Süt ve Süt Ürünlerinde Yağ Miktarı Tayini (Asit Hidroliz) Adet 105
SÜT-3   Süt Şekeri (Laktoz Tayini) Adet 130
SÜT-4   Peroksidaz Adet 75
SÜT-5   Toplam Katı Madde Adet 75
SÜT-6   Yağsız Kuru Madde Adet 75
GIDA AMBALAJ ANALİZLERİ  
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
GAA-1   Toplam Migrasyon (her biri için) Adet 900

Analiz Talep Formu

GAA-2   Toplam Migrasyon (her biri için) (tekrarlı kullanımlı ürünlerde) Adet 1000
GAA-3   Bakır (Cu) Adet 200
GAA-4   Baryum (Ba) Adet 200
GAA-5   Demir (Fe) Adet 200
GAA-6   Çinko (Zn) Adet 200
GAA-7   Lityum (Li) Adet 200
GAA-8   Mangan (Mn) Adet 200
GAA-9   Nikel (Ni) Adet 200
GAA-10   Kobalt (Co) Adet 200
GAA-10   Kobalt (Co) Adet 200
GAA-11   Alüminyum (Al) Adet 200
GAA-12   Arsenik (As) Adet 200
GAA-13   Civa (Hg) Adet 200
GAA-14   Kadmiyum (Cd) Adet 200
GAA-15   Kurşun (Pb) Adet 200
GIDA LABORATUVARI
YAĞ ANALİZLERİ  
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
YAG-1   Peroksit Değer Tayini Adet 70

Analiz Talep Formu

YAG-2   Asit Değeri Tayini Adet 90
YAG-3   İyot İndisi Tayini Adet 90
YAG-4   Sabunlaşma Sayısı Tayini Adet 90
YAG-5   Özgül Absorbans Değeri Tayini Adet 50
YAG-6   Nem ve Uçucu Madde Adet 50
YAG-7   Tortu (Sediment) Adet 120
YAG-8   Sabunlaşmayan Madde Miktarı Adet 75
YAG-9   Sabun Miktarı (Değeri) Adet 70
YAG-10   Refraktif İndisi Adet 30
YAG-11   Bağıl Yoğunluk Adet 40
YAG-12   Alfa Tokoferol Adet 130
YAG-13   Beta Tokoferol Adet 130
YAG-14   Gamma Tokoferol Adet 130
YAG-15   Beta Karoten Adet 130
YAG-16   Tyrosol Adet 130
YAG-17   3-Hydroxytyrosol Adet 130
YAG-18   Oleuropein Aglycone Adet 130
YAG-19   Oleuropein Adet 130
YAG-20   Oleocanthal Adet 130
YAG-21   Oleacein Adet 130
YAG-22   Luteolin Adet 130
ÇAY/KAHVE ANALİZLERİ  
ÇKA-1   % 10’luk HCl’de Çözünmeyen Kül Adet 75

Analiz Talep Formu

ÇKA-2   Suda Çözünen Külde Alkalilik Adet 75
ÇKA-3   Suda Çözünen Kül Adet 75
ÇKA-4   Çözünebilir Kahve için Suda Çözünürlük Adet 75
MALZEME LABORATUVARI
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
MİKROHARMANLAYICI (EXTRUDER)  
EXT-1   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

EXT-2   Malzeme Sentezi Adet 300
EXT-3   Metot Geliştirme Adet 500

DİNAMİK MEKANİK ANALİZ CİHAZI (DMA)

 
DMA-1   Teknik EğitimA Saat 325

Analiz Talep Formu

DMA-2   DMA (Tg) 0-1 Saat 200
DMA-3   DMA (Tg) 1-3 Saat 225
DMA-4   DMA (Tg) 3-7 Saat 250
MALZEME ANALİZLERİ  
MLZ-1   Çekme Testi Adet 150

Analiz Talep Formu

MLZ-2   Basma Testi Adet 150
MLZ-3   Üç Nokta Eğme Testi Adet 150
MLZ-4   Makro Sertlik Ölçümleri (Rockwell, Vickers, Brinell) Adet 100
MLZ-5   Bakalite alma Adet 70
MLZ-6   Kesme Adet 50
MLZ-7   Zımparalama-Parlatma- Adet 70
MLZ-8   Dağlama Adet 40
MLZ-9   Mikro Yapı Fotoğraf Çekimi Saat 100
KAĞIT ve KARTON ANALİZLERİ  
MLZ-10   pH Adet 50

Analiz Talep Formu

MLZ-11   Nem Tayini Adet 50
MLZ-12   Kül Tayini Adet 60
MLZ-13   Kağıt ve Karton Kopma Özellikleri Tayini Adet 150
MLZ-14   Yumuşak İnce Kağıt ve Ürünleri Kopma Özellikleri Tayini Adet 150
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)  
SEM-1   Altın ile kaplama Adet 100

Analiz Talep Formu

SEM-2   İnceleme, Görüntü Alma 1 Saat 300
NMR LABORATUVARI
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
NMR ANALİZLERİ*  
NMR-1   Teknik EğitimA Saat 400

Analiz Talep Formu

NMR-2   1H NMR Adet 100
NMR-3   13C NMR Adet 130
NMR-4   1H NMR + 13C NMR Adet 200
NMR-5   13C DEPT/APT Adet 130
NMR-6   Diğer (31P,15N, 19F) Adet 260
NMR-7   2D NMR (COSY, HETCOR, HMQC, NOESY, HMBC,…) Adet 400
NMR-8   Çözücü (DMSO)C Adet 20

*Aynı yıl içinde analizi gerçekleştirilecek 100 adet ve üzeri numune için %25 indirim uygulanır.

 

YAŞ KİMYA LABORATUVARI

Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
YAŞ KİMYA ANALİZLERİ  
YKA-1   Beton Karma Suyu Analizi (TSE 1008 standardına göre) Adet 400

Analiz Talep Formu

YKA-2   Temas Suyu Analizi (BS 6920-2.12014 standardına göre) Adet 750
YKA-3   Titrimetrik Analizler Adet 75
YKA-4   Kül Fırınında Yakma Adet 75
YKA-5   Nem Tayini Adet 75
YKA-6   Toplam Sertlik Tayini Adet 150
YKA-7   Yoğunluk Tayini Adet 75
YAKIT ANALİZLERİ  
KYA-1   Nem Tayini Adet 50

Analiz Talep Formu

KYA-2   Kül Tayini Adet 75
KYA-3   Kurşun Tayini Adet 150
SYA-4   Yoğunluk Adet 75
SYA-5   Potasyum Tayini Adet 150
SYA-6   Mangan Tayini Adet 150
SYA-7   Motorinde Element Tayini Adet 200
SULAMA SUYU ANALİZLERİ  
SSA-1   Standart Sulama Suyu Paket (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4) Adet 400

Analiz Talep Formu

SSA-2   Su Kalitesi (pH, İletkenlik, Ca, Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4, Organik Madde) Adet 500
SSA-3   pH Adet 50
SSA-4   İletkenlik Adet 50
SSA-5   Sodyum Adet 70
SSA-6   Potasyum Adet 70
SSA-7   Kalsiyum Adet 70
SSA-8   Magnezyum Adet 150
SSA-9   Kalsiyum + Magnezyum Adet 180
SSA-10   Karbonat Adet 75
SSA-11   Bikarbonat Adet 75
SSA-12   Klorür Adet 75
SSA-13   Sülfat (SO4) Adet 75
SSA-14   Bor Adet 150
SSA-15   Organik Madde (Permanganat indeksi) Adet 75
SSA-16   Toplam Fe, Cu, Zn, Mn (Her biri için) Adet 150
SSA-17   Toplam Cr, Cd, Co, Pb, Ni (Her biri için) Adet 150
ANALİZ DIŞI HİZMETLER  
Analiz Kodu   Analiz Adı Birim İşlem/Analiz Fiyatı (₺)  
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  
DAH-1   Danışmanlık HizmetiD Günlük 600

Fiyat teklifi talep ediniz.

EĞİTİM HİZMETLERİ
Tem-1   Çevrimiçi Tematik EğitimlerG; H (En az 10 kişi) Adet 400
Tem-2   Yüzyüze Tematik EğitimlerG, H (5-15 kişi ile sınırlı) Adet 1500
LABORATUVAR KULLANIMI
LAB-1   Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt)E Günlük 50
LAB-2   Benç Kullanımı (80 cm x 2 mt) E Aylık 500
LAB-3   Laboratuvar KullanımıF Aylık 1.000
LAB-4   Laboratuvar KullanımıF Yıllık 10.000
CİHAZ KULLANIMI
LAB-5   Otoklav Kullanımı Adet 50
LAB-6   Soğutmalı Santrifüj Saat 50
LAB-7   Soxhlet ekstraksiyonu Saat 50
LAB-8   Evaporatör Saat 20
SAF SU / SIVI AZOT SATIŞI
DW   Saf SuA Litre 8
UPW   Ultra Saf SuA Litre 10
LN   Sıvı AzotA Litre 10

A. Verilen bu hizmet için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
B. Metot oluşturma, rutin analizler için geçerli değildir. Bu sebeple başvuru öncesinde BÜBTAM ilgili birimiyle bağlantıya geçilmesi gereklidir.
C. NMR ölçümlerinde çözücü olarak kullanılan DMSO için herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
D. Alınan danışmanlık hizmeti sonrasında analiz talebinde bulunulması durumunda, analiz ücretinde % 40 indirim uygulanacaktır. Söz konusu indirim oranı diğer indirim koşulları ile birleştirilemez.
E. Benç kullanım bedeline temel laboratuvar cihazları (tartım cihazı, pH metre, çeker ocak, inkübatör, vorteks, manyetik karıştırıcı, saf su) dâhildir. Araştırmada kullanılacak tüm sarf malzemeleri talep eden araştırmacı tarafından karşılanacaktır.
F. Laboratuvar kullanımında tüm ekipman ve sarf malzemeler araştırmacı tarafından karşılanacaktır.
G. BAÜN personeli ve öğrencileri için % 50 indirim uygulanmaktadır. Söz konusu indirim oranı diğer indirim koşulları ile birleştirilemez.
H. Araştırmacıların talepleri doğrultusunda tematik eğitimler planlanabilir. Talep üzerine planlanan tematik bir eğitim, talep edilen tarihten en az 30 gün sonra gerçekleştirilebilir.

Adres

Bigadiç Yolu 17. Km Çağış Kampüsü 10145 Balıkesir/Türkiye

İletişim

0 266 239 18 37
bubtam@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: