Özel Kurumlarda Ders verme Süreci

  1. İlgili Öğretim Elemanı ile Özel Öğretim Kurumu  protokol  ve ders programını doldurarak Öğretim Elemanının bağlı bulunduğu Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokuluna başvuruda bulunur
    1. Dilekçe (Örnek)
    2. Protokol (Örnek)
    3. Ders Programı ve Fiyat Listesi (Örnek)
  2. Öğretim Elemanının Bağlı bulunduğu Dekan / Müdür tarafından Protokol ve Ders Programı incelenmesi sonucunda uygun görülmesi durumunda ilgili Rektör Yardımcısının onayına sunulur.
  3. Rektörlük tarafından uygun görülen protokoller ekleri ile birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze ebys üzerinden gönderilir. (Aslının gönderilmesine ihtiyaç yoktur.)
  4. Özel Öğretim Kurumu protokolde belirtilen fiyatı  ödeme tarihlerinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün hesabına yatırır.

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu