Ara Sınav Mazeret Sınavları 19-23 Aralık 2022 Tarihlerinde Ders Saatleri Arasında Yapılacaktır.
  • 2022-11-28

BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV MAZERET SINAVLARI  19-23 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA DERS SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. 

Ara sınavlara geçerli nedenlerle giremeyen öğrenciler için Ara Sınav Mazeret Sınavları yapılacaktır. 

Ancak mazeret sınavlarına; Yüksekokul Yönetim Kurulumuzun geçerli gerekçelerle ara sınavlara giremeyen ve ilgili mazeret belgesiyle Yüksekokulumuza başvuran öğrenciler katılabilecektir.

Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. (Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği-Md.29)

Yüksekokulumuzda Mazeret Sınavları 19-23 Aralık 2022 tarihlerinde ilgili dersin öğretim elemanları tarafından ders saatleri arasında yapılacaktır. 

Mazeret Sınavı Talep Dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Mazeret sınav hakkı talep edecek öğrencilerin; mazeret sınavı talep dilekçelerini (ekine mazeretini kanıtlayan belge eklenecek şahsen öğrenci işleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Mazeret sınavı dilekçesi doldurulmadan ve dilekçe ekine mazeretini kanıtlayıcı belge eklemeden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Adres

Çağış Yerleşkesi 10145 / BALIKESİR

İletişim

(266) 612 12 09 / 2 hat
myo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: