Misyon - Vizyon

VİZYONUMUZ:

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun, vereceği eğitim ve öğretim ile öğrencilerimizin bölgenin, ülkemizin ve iş dünyasının kalkınmasına katkı sağlamaya yönelik üstün niteliklere sahip nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini arttırmaya yönelik yenilikçi ve girişimci uygulamaları devam ettirerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan, saygın ve lider meslek yüksekokulu misyonumuzu sürdürmektir.

 

MİSYONUMUZ:

Pozitif bilimin ışığında, yüksek kalite standartlarıyla bilgi ve teknolojiyi kullanarak nitelikli ve konusunda uzman mezunlar yetiştirmek ve iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere değer yaratan bir eğitim kurumu olmak.

Evrensel değerlerle donatılmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; YÖK ve üniversitemizin sağladığı imkanlar çerçevesinde Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında iş dünyasının gereksinim duyduğu nitelikli işgücü yetiştirmektir.

Adres

Çağış Yerleşkesi 10145 / BALIKESİR

İletişim

(266) 612 12 09 / 2 hat
myo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: