Takibi Birimimizce Yapılan Tübitak Projeleri

Proje No Proje Adı Yürütücü Kuruluş Onay Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Grup Durumu Türü Kurum Hissesi Bütçe Toplam Ek Ödenek
(01/12/2021)
Toplam Ödenek TTSGelir 2006 TTSGider 2006 TTSGelir 2007 TTSGider 2007 TTSGelir 2008 TTSGider 2008 TTSGelir 2009 TTSGider 2009 TTSGelir 2010 TTSGider 2010 TTSGelir 2011 TTSGider 2011 TTSGelir 2012 TTSGider 2012 TTSGelir 2013 TTSGider 2013 TTSGelir 2014 TTSGider 2014 TTSGelir 2015 TTSGider 2015 TTSGelir 2016 TTSGider 2016 TTSGelir 2017 TTSGider 2017 TTSGelir 2018 TTSGider 2018 TTSGelir 2019 TTSGider 2019 TTSGelir 2020 TTSGider 2020 TTSGelir 2021
(01/12/2021)
TTSGider 2021
(01/12/2021)
105E115 23 Serbestlik Dereceli İnsansı Koşan Robot DAVUT AKDAŞ BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. 18.04.2006 01.06.2006 01.06.2009 EEEAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer 21800 216800 0 216800 164000 103493,56 23400 67513,87 6400 11529,34 11000 18263,23                                                
105T326 Tümör İlgili Karbonik Anhidraz IX Geninin Transkripsiyonel Regülasyonu FERAY KÖÇKAR BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 01.05.2006 01.05.2006 01.11.2009 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 15600 153600 0 153600 48000 23746,57 45600 31848,54 18000 30792,94 9000 34018,75 15000 15000                                            
105T430 Türkiyede Yetişen Endemik Sideritis Türlerinin Terpen Bileşenlerinin Tayini ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi AKIN AZİZOĞLU BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 17.10.2008 01.05.2006 01.11.2009 KBAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer 16500 153000 0 153000 81000 30485,6 13000 36941,87   10019,4 19175 35660,49 11812,5 11812,5                                            
105T446 Histerisis Özelliği Gösteren Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modellenmesi ve Bunların Ferromanyetik Malzemelere Uygulamaları NECATİ ÖZDEMİR BALIKESİR Ü. 01.05.2006 01.05.2006 01.05.2009 MFAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer 12100 126600 0 126600 49300 24044,38 13700 21946,66 14650 24116,14 5050 9919,31 7750 7750                                            
106O616 Zeytin Gen Kütüphanelerinin Oluşturulması ve Karakterizasyonu EKREM DÜNDAR BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 15.01.2007 15.01.2007 15.07.2009 TOVAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 10555 161105 0 161105     68215 41970,8 51603,13 33654,82 21627,5 54553,56   11250                                            
106T167 Türkiye'de Yetişen Cirsium Mill. (Asteraceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Palinolojik Araştırmalar BAYRAM YILDIZ BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 01.07.2006 01.07.2006 01.01.2010 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 13800 142800 0 142800 37000 5603 27800 17549,94 27000 21165,84 18000 42807,71 15000 15000                                            
106T489 Türkiye'de Yetişen Stachys L. Cinsi Eriostomum (Hoffmans.& Link) Dumort (Lamiacceae) Seksiyonu Revizyonu EKREM AKÇİÇEK BALIKESİR Ü. NECATİBEY EĞİTİM F. BİYOLOJİ EĞİTİMİ B. 01.05.2007 01.05.2007 01.11.2010 KBAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer 6835 120275 0 120275     36450 17547,43 31700 30025,52 26425,5 38448,01 7663,5 16167,69 11272,5 11272,5                                        
106T539 Kaolinit/Silikon Yağı Pastalarının Reolojik Özelliklerinin Araştırılması MEHMET DOĞAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 01.03.2007 01.03.2007 01.03.2009 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 10650 153150 0 153150     102150 95005,26 24000 18124,7 9000 19137                                                
107T343 Organik İnce Filmlerin Fiziksel Özelliklerinin ve Zararlı Gazlara Karşı Duyarlılığının İncelenmesi RİFAT ÇAPAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. FİZİK B. 01.10.2007 01.10.2007 01.10.2009 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 14040 179640 0 179640     106700 1225 60340 101869,31 6300 54867,59 6300 6300                                            
107Y244 Balıkesir'de Hava Kirliliğinin Sağlık Etkilerinin Araştırılması, Temiz Hava Kalitesi İçin Bireysel Çevre Bilincinin Ve Kamuoyu Duyarlılığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Alan Çalışması LOKMAN HAKAN TECER TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. ÇORLU MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. 15.03.2008 15.03.2008 15.03.2009 ÇAYDAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 23400 0 23400         18400 9600 5000 13800                                                
107Y260 Süt Endüstrisi Atıksularının Jet Loop Membran Biyoreaktörde Arıtılabilirliğinin İncelenmesi BURHANETTİN FARİZOĞLU BALIKESİR Ü. 01.02.2008 01.02.2008 01.05.2010 ÇAYDAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer 10230 132530 0 132530         108350 63733,44 12360 33548,54 11820 24485   5000                                        
108K003 Maden Arama Faaliyetlerinde Alternatif Bir Araç Olarak "tarih": Osmanlı Döneminde Balıkesir"de Madencilik (1839-1923) ABDÜLMECİT MUTAF BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. TARİH B. 01.07.2008 01.07.2008 01.01.2011 SOBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 8116 128651 0 128651         25400 14118 55716 40896,61 37692 40835,25 9843 15847,25   2811,75                                    
108M149 Balıkesir İli Kullanılabilir Jeotermal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi Ve Gönen Bölgesel Isıtma Sisteminin Kullanım Verimliliğini Artırılması Uygulama Örneği BEDRİ YÜKSEL BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK F. 15.06.2008 15.06.2008 15.12.2011 MAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 15445 223895 0 223895         93400 78108,46 62310 38131,35 42915 40135,76 9745 47753,57 12693,75 12693,75                                    
108M637 Makine Yapı Elemanı Olarak Kompozitlerin Aısı 1030 İle Karşılaştırmalı İşlenebilirliği Optimum Takım Geometrisi İle Kesme Kuvvetlerinin Belirlenmesi Ve Takım Aşınması ERGUN ATEŞ BURSA TEKNİK Ü. 15.02.2009 15.02.2009 15.02.2010 MAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 18940 0 18940             18940 18652,12                                                
108T158 Türkiye Sideritis L. Türlerinin Moleküler Sistematik Analizi FATİH COŞKUN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 15.10.2008 15.10.2008 15.10.2011 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 13925 193684 0 193684         82379 2000 47287 37926,52 35268 67294,84 4450 47964,19 24300 24300                                    
108T263 Yeni Bir Antimikrobiyal Tedavi Yaklaşımı Olarak "Quorum Sensing"in Paraoksonaz (laktonaz) Enzimi  Ile Inhibisyonu SELMA SİNAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 01.08.2008 01.08.2008 01.08.2009 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 24581 0 24581         24581 2250   22289,72                                                
108T273 Sepiyolit Pastalarının Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi MEHMET DOĞAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2009 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 25000 0 25000         25000 21032,74   3463,2                                                
108T431 İlginç Manyetik Özellik Gösteren Yeni Çok Çekirdekli Schiff Bazı Geçiş Metali Komplekslerinin Sentezlenmesi, Kristal Yapı ve Manyetik Özelliklerinin Incelenmesi HÜLYA KARA SUBAŞAT MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. FEN F. FİZİK B. 01.11.2008 01.11.2008 01.01.2011 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 12774 176515 0 176515         54741 5500 47474 66491 56300 84003,38 18000 18000                                        
108T622 Pirazol Esaslı Ligandlarla Tek  ve Çok Çekirdekli Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi MAHİR ALKAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 01.12.2008 01.12.2008 01.12.2009 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 25000 0 25000         25000     23597,73                                                
108Y166 Balıkesir İli Atmosferik Kirleticilerin (Pm2.5, Pm10, Voc, Pah, So2, No2, O3) Ve Iç Hava Kirliliğinin Konsantrasyon, Kaynak Ve Sağlık Risklerinin Belirlenmesi, İkizcetepeler Içme-Sulama Suyu Baraj Gölüne Atmosferik Aerosollerle Taşınan Ağır Metallerin Yaş Ve Kuru Depolanmasının Belirlenmesi. LOKMAN HAKAN TECER TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. ÇORLU MÜHENDİSLİK F. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ B. 15.10.2008 15.10.2008 15.04.2012 ÇAYDAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 35400 458400 0 458400         154150 3000 89215 193183,89 127295 153144,36 53240 70700 23500 23500                                    
109S220 Leishmania Tropica Promastigot ve Amastigotlarının Apoptozisinde Galektin-3 ve Bcl-2'nin Rolleri İle Oksidatif Stresin Etkilerinin Araştırılması KAMİL SEYREK BALIKESİR Ü. TIP F. 01.11.2009 01.11.2009 01.05.2012 SBAG Sonuçlandı Uluslararası 10950 173950 0 173950             99000 1500 30005 73577,06 15610 31734 29335 59635                                    
109T004 Konağa Verilen 5-Aza-dC'nin Parazitoit Apanteles Galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae)'ın Larva, Pup Ve Erginlerinde Toplam Lipid Ve Yağ Asidi Miktarları Ile Konak Tür, Achoria Grisella F. (Lepidoptera: Pyralidae)'ın Biyolojik Özelliklerine Etkileri OLGA SAK BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 15.04.2009 15.04.2009 15.04.2010 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 24994 0 24994             24994 20105,74   3000                                            
109T017 Süperparamanyetik Nanoparçacık Sentezi, Karekterizasyonu Ve Termal Parçalama Yönteminin Geliştirilmesi HAKAN KÖÇKAR BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. FİZİK B. 15.04.2009 15.04.2009 15.04.2010 MFAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 19340 0 19340             19340 15752   3585                                            
109T612 Yüksek çözünürlüklü teknikler kullanılarak incelenen nanoorganik ince filmlerin yüzey özelliklerinin gaz etkileşme mekanizmaları üzerine etkisi İNCİ ÇAPAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. FİZİK B. 01.01.2010 01.01.2010 01.07.2012 MFAG Sonuçlandı Uluslararası 0 25212 0 25212                 12606 7466,82 12606 4655,47   -336,6                                    
110O005 Zeytinde Meyve Sapına Has Ve Meyve Kopması İle İlgili Aday Genlerin Tespiti EKREM DÜNDAR BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 01.04.2010 01.04.2010 01.04.2011 TOVAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 24950 0 24950                 24950 11567,1   13382,9                                        
110O108 Zeytinde Periyodisiteyi Kontrol Eden Genlerin Tespiti Ve Karakterizasyonu EKREM DÜNDAR BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 01.11.2010 01.11.2010 01.11.2013 TOVAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 17800 243800 0 243800                 129500   70800 132211,43 12500 51393,41 5000 34194,66 23000 23000                            
110O778 Zeytin ß-Glukosidazın Nanoparçacıklara İmmobilizasyonu ve Sofralık Zeytin Üretiminde Uygulamaları ELİF SAVAŞ BALIKESİR Ü. SUSURLUK MESLEK Y.O. 15.05.2011 15.05.2011 15.05.2014 TOVAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer 17000 230500 0 230500                     133950 38794,24 65250 90287,73 10550 71961,72 20750 22093,97                            
110T003 Bigadiç Deki Bor Madenlerine Yakın Bölgelerde Borun Biyoyararlılık Ve Biyoerişilebilirlik Seviyelerinin Belirlenmesi DERYA KARA FISHER BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 15.05.2010 15.05.2010 15.05.2011 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 25000 0 25000                 25000 10040   13958,75                                        
110T020 Polidimetilsiloksan Pastalarinin Ekstrusiyonu MEHMET DOĞAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 01.09.2010 01.09.2010 01.09.2011 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 25000 0 25000                 25000 10000,02   13191,7                                        
110T026 Fotodinamik Terapi Için Yeni Perilendiimid Türevlerinin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitelerinin Çalışılması FUNDA YÜKRÜK BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 01.07.2010 01.07.2010 01.07.2011 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 25000 0 25000                 25000 19860   5140                                        
110T044 Karaciğer, Prostat Ve Meme Kanseri Hücre Hatlarında Tgf-Beta Ve Tnf-Alfa Sitokinlerinin Tümör Ilişkili Caxii Ekspresyonuna Etkileri HATİCE YILDIRIM BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 01.06.2010 01.06.2010 01.06.2011 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 19500 0 19500                 19500 15203,48   4286,93                                        
110T394 Güneş Pili Uygulamaları Için Ilk Prensiplerden Dizayn Edilmiş Yüzey Safsızlıklarının Uyarılmış Durum Özellikleri ERSEN METE BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT. F. FİZİK B. 01.10.2010 01.10.2010 01.10.2013 MFAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 16590 227490 0 227490                 63400 4000 69790 64049,75 31250 39193,04 40550 48025,36 22500 22500                            
110T574 İnsan Adamts1 Promotorunun Fonksiyonel Analizi FERAY KÖÇKAR BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 01.11.2010 01.11.2010 01.11.2011 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 18000 0 18000                 18000     17498,75                                        
110T825 Bazı Gıda Katkı Maddelerinin Radyasyon Duyarlıklarının Ve Işınlama Sonucunda Oluşan Radikalik Ara Ürünlerin Özelliklerinin Elektron Spin Rezonans Spektroskopisi Kullanılarak Belirlenmesi HASAN TUNER BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. FİZİK B. 01.05.2011 01.05.2011 01.05.2013 MFAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer 6962 103582 0 103582                     62100 37166,01 18505 32783,84 15700 23647,82                                
110T961 Bazı Sitokinlerin Adamts1 Geninin Regülasyonuna Etkisi FERAY KÖÇKAR BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 01.05.2011 01.05.2011 01.07.2014 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 18843 257273 0 257273                     124550 116924,25 85485 66881,73 22238 44288,51 25000 1447,5   25000                        
110Y306 Muratdağı Bölgesi'nin (Uşak, Batı Anadolu) Güney Kesimindeki Ni-Lateritlerin Jeokimyasal Özellikleri ve Ekonomik Potansiyelinin Araştırılması MUSTAFA SELMAN AYDOĞAN BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. 15.05.2011 15.05.2011 15.08.2013 ÇAYDAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 12919 162109 18000 180109                     78590 51498,05 82519 43639,8 0 43804,23 19000 19000                            
111Y156 Akdağmadeni (Yozgat) Kurşun - Çinko Yatağından Kaynaklanan Metallerin Toprak Ve Bitkilerde Dağılımı CEMAL BÖLÜCEK BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. 15.08.2011 15.08.2011 15.08.2012 ÇAYDAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 25000 0 25000                     25000     8000                                    
112E222 Asenkron Generatörlü Rüzgâr Türbinlerinin Dengesiz Gerilim Altinda Dağitim Sistemlerinde Yük Akişi İçin Modellenmesi MURAT ERHAN BALCI BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. 01.04.2013 01.04.2013 01.10.2014 EEEAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 11969 162035 0 162035                             116291 92618,3 30556,5 44618,24 15187,5 15187,5                        
112O794 Zeytinde Meyve Dökülmesiyle İlgili Aday Genlerin Tespiti EKREM DÜNDAR BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 01.01.2013 01.01.2013 01.01.2014 TOVAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 30000 0 30000                             30000 29100   899,31                            
112T074 Süpersimetrik U(1)? Modellerinde Doğallığın İncelenmesi LEVENT SOLMAZ BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT. F. FİZİK B. 01.10.2012 01.10.2012 01.10.2013 MFAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 21300 0 21300                         21300 1800   18805,82                                
112T139 Türkiye'de Yetişen Stachys L. (Setifolia, Stachys, Swainsoniana, Fragilicaulis ve Olisia Seksiyonları) (Lamiaceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu EKREM AKÇİÇEK BALIKESİR Ü. NECATİBEY EĞİTİM F. BİYOLOJİ EĞİTİMİ B. 01.11.2012 01.11.2012 01.11.2015 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 21125 322379 0 322379                         82657 1500 74062 87007,45 90960 93534,88 29700 92456,1 45000 45000                    
112T669 Tgf-ß ve Tnf-? Sitokinlerinin CAIII Geninin  Ekspresyonuna Etkisi SÜMEYYE AYDOGAN TÜRKOĞLU BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 15.09.2012 15.09.2012 15.09.2013 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 29612 0 29612                         29612 5151,86   23959,83                                
112Y383 Orta Sakarya Bölgesi (Sarıcakaya-Mihalgazi, Eskişehir)?Ndeki Senozoyik Volkanizmasının Petrografisi, Petrolojisi, Bölgenin Jeodinamik Evrimindeki Önemi Ve Hidrotermal Alterasyon Özelliklerinin Araştırılması GÖKHAN BÜYÜKKAHRAMAN BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. 01.02.2013 01.02.2013 01.02.2014 ÇAYDAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 30000 0 30000                             30000 15046,59   14600,41                            
113F505 Gömülü Metal Malzemelerin Üst Yüzey Geometrilerinin Fluxgate Sensör İle Uzaktan Belirlenmesi YAVUZ EGE BALIKESİR Ü. NECATİBEY EĞİTİM F. FİZİK EĞİTİMİ B. 07.02.2014 01.03.2014 01.03.2015 MFAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 29770 0 29770                                 29770 29767,86                            
113M432 Ultra Yüksek Performansli Lifli Beton (Uyplb) İle Üretilen Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranişinin Deneysel Olarak İncelenmesi MEHMET TERZİ BALIKESİR Ü. 01.10.2013 15.10.2013 15.06.2017 MAG Yürürlükten kaldırıldı 1001 - Araştırma 6910 146210 0 146210                             61200 1000   57286,46 49910 40100   3500       6910            
113O603 Kazdağı Ve Kapıdağı Yarımadasında (Balıkesir) Yayılış Gösteren Yaşlı Çökük Meşe Ve Kayın Ormanlarındaki Saproxylic Böcek Faunasının (Coleoptera) Belirlenmesi. SAKİN VURAL VARLI BALIKESİR Ü. 07.08.2013 01.09.2013 01.09.2014 TOVAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 29550 0 29550                             29550 19428,13   10121,87                            
113S445 Karaciğer İskemi/Reperfüzyon Yapılan Sıçan Modelinde Borik Asit Etkisinin Araştırılması MURAT BAŞBUĞ BALIKESİR Ü. TIP F. 22.10.2013 15.11.2013 15.08.2014 SBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 16000 0 16000                             16000 12606,21   795,15                            
113T075 Pankreatik Kanserde Hedef Genlerin Susturulması ve Terapötik Etkisinin In Vitro ve In Vivo Olarak Araştırılması HATİCE YILDIRIM BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 16.07.2013 01.09.2013 01.09.2016 KBAG Sonuçlandı Uluslararası 26078 362357 0 362357                             188479 21388,15   127273,94 140128 111624,87   57976,95 23625 23625                
113Y587 İsaalan (Kepsut-Balikesir) Yöresi Kömürlü Neojen Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri CÜNEYT BİRCAN BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. 03.03.2014 15.03.2014 15.03.2015 ÇAYDAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 29970 0 29970                                 29970 16139,5   13830                        
113Z225 Türkiye'de Yetişen Origanum L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik Ve Kimyasal Araştırmalar TUNCAY DİRMENCİ BALIKESİR Ü. NECATİBEY EĞİTİM F. BİYOLOJİ EĞİTİMİ B. 23.08.2013 15.09.2013 15.03.2017 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 20947 320418 0 320418                             128521 4500 88732 107483,86 56665,02 79445,35   59744,1 37950 59918,8                
113Z710 Türkiye'de Yetişen Endemik Bazı Sideritis L. (Lamiaceae) Türlerinin (Sideritis Psidica Boiss&Heldr Apud Bentham, S. Phrygia Bornm, S. Brevibracteata P.H. Davis, S. Bilgerena P.H. Davis, S. Hispida P.H. Davis ) Fitokimyasal Analizleri ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi SEMA ÇARIKÇI İZMİR DEMOKRASİ Ü. 25.02.2014 15.03.2014 15.03.2016 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 10525 159275 0 159275                                 87750 55039,78 50525 62775,35 21000 24000                    
113Z749 Azoarcus Grup I Riboziminin Yanlış Katlanma Sürecinin  Moleküler Analizi SELMA SİNAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 16.03.2014 01.08.2014 01.02.2019 KBAG Yürürlükten kaldırıldı 1001 - Araştırma 24738 339618 0 339618                                 170780 137806,56 80378 85262,95 54710 47044,5                    
114E486 (Farksal Güç Analizine Dayanikli) Döngüsel Simetrik S-Kutulari Ve Bağlaşimlarinin Tasarimi SELÇUK KAVUT BALIKESİR Ü. 03.06.2015 15.06.2015 15.08.2017 EEEAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 33356 244692 0 244692                                     156786 90394,85   29042,84 58206 53732,05 14850 14850            
114F422 Değişken Üstlü Lebesgue Uzaylarında Yaklaşım Problemleri DANİYAL İSRAFİLZADE BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. MATEMATİK B. 02.03.2015 15.04.2015 15.10.2017 MFAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 19340 151140 0 151140                                     76400 29140,87 39170 51529,6 16670 26179,4 18900 18900            
114O141 Balikesir İlinde Bulunan Beyaz Peynir İşletmelerinde Listeria Monocytogenes'in Varlığının Ve Pfge Yöntemi İle Alt Tiplerinin Belirlenmesi LEVENT AKKAYA BALIKESİR Ü. VETERİNER F. GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ B. 01.09.2014 01.09.2014 01.03.2018 TOVAG Yürürlükten kaldırıldı 3001 - Başlangıç AR-GE 5965 85615 0 85615                                 59650 18118,72 5965 40827,58   6666,53                    
114S762 Diyabetik Retinopati Patofizyolojisinde ADAMTS (A Disintegrin-Like And Metalloprotease With Thrombospondin Motifs) Proteinlerinin Rolü ALPER YAZICI BALIKESİR Ü. TIP F. 10.09.2014 01.10.2014 01.10.2015 SBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE 6000 71500 0 71500                                 66000     60318,72                        
114Y527 Şaroluk ve Göloba (Batı Anadolu-Türkiye) Sokulumlarının Petrografisi, Mineral Kimyası ve Petrolojisi: Biga Yarımadası'nda Çarpışma Sonrası Magmatizmada Manto-Kabuk Etkileşimi ZAFER ASLAN BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. 11.12.2014 01.01.2015 01.01.2017 ÇAYDAG Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE 6000 76000 0 76000                                     60000 21685 6000 35168,51 10000 10000                
114Y716 İklim Değişikliği Senaryoları Altında Gelecekteki Sulama Ve İçme Suyu Yeterliliğinin İrdelenmesi: Gediz Havzası Örneği UMUT OKKAN BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. 11.12.2014 01.01.2015 01.09.2016 ÇAYDAG Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE 5048 67427 0 67427                                     50479 23927,91 5048 30597,95                    
114Z695 İnsan ADAMTS1 Promotorunun Smad2, Smad3 ve Smad4 ile Regülasyonu SÜMEYYE AYDOGAN TÜRKOĞLU BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 31.10.2014 15.11.2014 15.03.2016 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 29500 0 29500                                     29500 28000   1000                    
115E001 -- --Elektrikli Araçların Kablosuz Şarj Edilmelerinde Kullanılmak Üzere, Manyetik Kuplaj Temelli Kablosuz Güç Transfer Sistemleri İçin Endüktif Çevrimlerin (Loops) Geliştirilmesi SEYİT AHMET SİS BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. 27.07.2015 15.08.2015 15.08.2017 EEEAG Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE 12000 82000 0 82000                                     57000 42999,99   4000 15000 20853,95                
115K738 Çocuklarda Yabancı Dil Kaygısı SELAMİ AYDIN BALIKESİR Ü. 24.11.2015 01.12.2015 01.06.2017 SOBAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE 7422 55777 0 55777                                         32590,56 28390,54 11936,44 2346,9                
115Y615 Yüksek Organik Kirliliğe Sahip Gıda Endüstrisi Atıksularının Arıtımı Için Membran Entegre Biyoreaktör Geliştirilmesi ve Su Geri Kazanımı BURHANETTİN FARİZOĞLU BALIKESİR Ü. 26.05.2016 01.06.2016 01.12.2018 ÇAYDAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 35292 459460 0 459460                                         268423 10500 110891 229206,89 44521 164210,71 35625 35125        
116C056 Investigation of parameter space of certain supersymmetric models, under the light of recent Higgs measurements and rare B decays ŞÜKRÜ HANİF TANYILDIZI BALIKESİR Ü.   25.06.2016 24.06.2017 BİDEB Sonuçlandı 2236-CoFund 0 198444 0 198444                                         133476 68712,14 64968 114867,97                
116E110 Evirici Devreli Dağıtık Üretim Tesislerinin Güç Sistemlerine Azami Katılımı Için Optimal Pasif Harmonik Filtre Boyutlandırma Ve Yerleştirme Algoritması Geliştirmek MURAT ERHAN BALCI BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. 17.04.2017 01.05.2017 01.05.2019 EEEAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 17876 234432 0 234432                                             157756 100784,6 57776 37650 18900 24337,5        
116F174 Fonksiyonlandırılmış Tiyol Türevlerinin Au(111) Ve Grafen Yüzeyinde Kendiliğinden Düzenlenmiş Tek Tabaka Yapılarının Van Der Waals Dft Hesaplamaları Ile İncelenmesi ERSEN METE BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT. F. FİZİK B. 27.03.2018 01.05.2018 01.09.2021 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 32535 402885 0 402885                                                 224450 55799,95 107665 113117,98 48270 103276,36   89365,65
116K208 Balıkesir'de Aile Ve Doğal Afetler: Farkındalık, Hazırlık, Güven Ve Sosyal Sermaye Açılarından Sosyolojik Bir İnceleme FAHRİ ÇAKI BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. 23.08.2017 01.10.2017 01.07.2019 SOBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 10785 151035 0 151035                                             107850     34571,82 10785 23682,42 29362,5 29362,5    
116M517 Ultra Yüksek Performanslı Lifli Beton (Uyplb) İçeren Prefabrike "I" Enkesitli Kirişlerin Eğilme Ve Kesme Davranışının Deneysel İncelenmesi ALTUĞ YAVAŞ BALIKESİR Ü. 04.04.2017 01.05.2017 01.01.2020 MAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 16214 255254 0 255254                                             122340 0 54106 107240,6 40606 57099 38202 41202    
116O587 Deneysel Kriptosporidiozis Oluşturulan Kuzularda Kitosan Oligosakkaritin Tedavideki Etkinliğinin Belirlenmesi UĞUR AYDOĞDU BALIKESİR Ü. VETERİNER F. 13.07.2016 15.07.2016 15.07.2018 TOVAG Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE 8977 88827 0 88827                                         59850 36074,03   7795,32 2992 13109,6            
116Y238 Hacıömerderesi (Bigadiç, Balıkesir) Civarındaki Metamorfik Kayaçların Petrolojisi ve İlişkili Sülfit Yatağının Kökeni ZAFER ASLAN BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ B. 09.03.2017 01.04.2017 01.04.2020 ÇAYDAG Yürürlükte 1001 - Araştırma 35757 431567 0 431567                                             121850 31271 253190 30482,5 37402 195577,88   127910,82    
116Y374 Sephardiellinae Altfamilyasının (Conodonta) Taraşçı - Seydişehir (Konya) Bölgesindeki Dağılımı ALİ MURAT KILIÇ BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK F. MİMARLIK B. 30.09.2017 15.10.2017 15.10.2019 ÇAYDAG Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE 5620 76811 0 76811                                             47241     18712 14570 9736        
118Z369 Prostat Kanserinde KLK-4'ün Transkripsiyonel Regülasyonu SÜMEYYE AYDOGAN TÜRKOĞLU BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 11.10.2018 01.11.2018 01.02.2022 KBAG Yürürlükte 1001 - Araştırma 72000 513000 26800 539800                                                 197200 31148,98 161250 152673,15 67925 126323,89 72925 137744,47
119F198 Doku Eşdeğeri Kompleks Moleküler Yapıların Koherent Saçılma Görüntülemesinin Teorik Olarak Belirlenmesi AYSUN BÖKE BALIKESİR Ü. 12.09.2019 01.10.2019 01.09.2021 MFAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek 0 16700 0 16700                                                     16700     8700    
119N755 Patlayıcı ve Toksik Buharların Optik Tespiti için Lüminesans Metal Organik Çerçeveler Kullanan Sensör Dizileri RİFAT ÇAPAN BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. FİZİK B. 26.11.2020 01.01.2021 01.01.2024 UPAG Yürürlükte Uluslararası 36000 755885 0 755885                                                             413000 267158,26
119Z700 YBX1 Transkripsiyon Faktörünün Normal ve Hipoksik Koşullarda NonO/P54nrb Gen İfadesi Üzerindeki Etkisinin Protein Seviyesinde Belirlenmesi SÜMEYYE AYDOGAN TÜRKOĞLU BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 16.10.2019 15.12.2019 15.12.2020 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 43000 0 43000                                                         43000 42399,02    
120S399 Monensinin SH-SY5Y Nöroblastom Hücrelerinde m-TOR Sinyal Yolağı Aracılı Olası Antikanserojen Etkisinin İn Vivo ve İn Vitro Araştırılması SEMA SERTER KOÇOĞLU BALIKESİR Ü. TIP F. 14.07.2020 15.08.2020 15.08.2022 SBAG Yürürlükte 3501 - Kariyer 22500 364780 0 364780                                                         270280     261743,35
120Z814 Bazı Endemik Cirsium Türlerinin Hidrojen Peroksit (H2o2) İle İndüklenmiş Olan İnsan Lenfosit Ücrelerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Giderilmesindeki Potansiyelinin Araştırılması SERAP DOĞAN BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 30.01.2021 15.02.2021 15.02.2022 KBAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek 0 45000 0 45000                                                             45000 39435
121O098 Lipozomal Levamizol Hazırlanması ve Farmakokinetik Özelliklerinin Araştırılması HASAN SUSAR BALIKESİR Ü. VETERİNER F. FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ABD. 17.06.2021 15.07.2021 15.07.2022 TOVAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek 0 44410 0 44410                                                             44410  
121Y037 Parametrik Işletme Kuralları Ile Iklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne Işletme Optimizasyonu UMUT OKKAN BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ B. 10.04.2021 01.05.2021 01.05.2022 ÇAYDAG Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek 0 44849 0 44849                                                             44849 21300
210T113 Lityum Bromosilasiklopropilidenoidlerin Silaallenlere Halka Açılma Mekanizmalarının Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi AKIN AZİZOĞLU BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 15.04.2011 15.04.2011 15.04.2012 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 23376 0 23376                     23376 20249,79   3031                                    
212T049 Ağır Allenlerin Sentezinde Kullanılabilecek Lityum Halometalasiklopropilidenoidlere Bağlı Grup Etkisinin Hesapsal Yöntemlerle İncelenmesi AKIN AZİZOĞLU BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. KİMYA B. 15.04.2013 15.04.2013 15.04.2015 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 7550 110050 0 110050                             60500 29103,14 36050 52608,65 13500 28294,41                        
212T105 Saros Körfezi Sahillerinin Mediolittoral Bölgesinde Kumiçi Ve Fital Habitatlarda Yaşayan Harpaktikoid Kopepod (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) Faunasının Belirlenmesi. SERDAR SAK BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 15.03.2013 15.03.2013 15.03.2015 KBAG Sonuçlandı 1001 - Araştırma 9470 144670 0 144670                             85700 58057,57 38720 46900,5 20250 27543,95                        
212T200 İnsan ADAMTS-2 Geninin Moleküler Analizi FERAY KÖÇKAR BALIKESİR Ü. FEN EDEBİYAT F. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. 15.02.2013 15.02.2013 15.02.2014 KBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 29500 0 29500                             29500 25999,54   3000                            
213S002 Sıçanlarda Deneysel Endometrioz Modelinde, Danazol, Buserelin Asetat ve Dienogestin Etkilerinin Ranibizumab ve Zoledronik Asit ile Karşılaştırılması ÜMİT İNCEBOZ BALIKESİR Ü. TIP F. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ABD. 29.04.2014 15.05.2014 15.05.2015 SBAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 29900 0 29900                                 29900 24700   2599                        
215E107 Kanser Tedavisi Için Manyetik Hipertermiya In Vitro Test Cihazı Tasarımı Ve Gerçeklenmesi SERHAT KÜÇÜKDERMENCİ BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK F. ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B. 08.04.2016 01.05.2016 01.05.2019 EEEAG Sonuçlandı 3501 - Kariyer 11154 173776 0 173776                                         76547 27894 60153 69766,11 12289 24491,34 24787 24787        
215O249 Tavşanlarda Propofol-Sevofluran, Midazolam-Sevofluran Ve Medetomidin-Ketamin-Sevofluran Anestezisinin Gözyaşı Sekresyonu Ve  Intraoküler Basınç Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması MUHARREM EROL BALIKESİR Ü. VETERİNER F. 19.11.2015 01.12.2015 01.12.2016 TOVAG Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek 0 21950 0 21950                                         21950 15585,88                    
215Z019 Sarımsaklı Sahili'nin (Balıkesir) Mediolittoral Bölgesinde Kumiçi Habitatta Yaşayan Harpaktikoid Kopepod (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida) Faunasının Kalitatif ve Kantitatif Yönden İncelenmesi ALP ALPER BALIKESİR Ü. FEN-EDEBİYAT F. BİYOLOJİ B. 12.01.2016 15.02.2016 15.02.2018 KBAG Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE 10692 75145 0 75145                                         43381 26045,39 20764 21295,38   10550,29            
219O341 Baklagil İşleme Yan Ürünlerinden Farklı Teknolojik ve Kimyasal Süreçler Kullanılarak Gıda Katkı Maddeleri Geliştirilmesi SİBEL YAĞCI BALIKESİR Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK F. GIDA MÜHENDİSLİĞİ B. 22.05.2020 15.06.2020 15.08.2023 TOVAG Yürürlükte 1001 - Araştırma 56580 372900 0 372900                                                             169100 52533,56
4150037 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI BÜRHAN AYDEMİR BALIKESİR Ü.   01.06.2015 30.06.2016 TEYDEB Sonuçlandı 1601 ÇAĞRI PRG. 0 66120 0 66120                                         31760 31760 29339 29339                
5140046 Otomatik Pizza Yapim Ve Satiş Makinesi Tasarimi Ve İmalati ÜMİT YALÇIN BALIKESİR Ü. BALIKESİR MESLEK Y.O. MAKİNA PROGRAMI 29.12.2014 01.01.2015 31.05.2016 TEYDEB Sonuçlandı TEYDEB-1505 6275 238025 0 238025                                     168525 162128,02 42750 48462,88 26750 26750                
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Rektörlük Binası 5. kat Çağış Kampüsü 10145 / BALIKESİR

İletişim

0 (266) 612 14 00 - 101751/101752
projeler@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: