Misyon - Vizyon

Misyon:

Evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyle donanmış, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı teknikerler yetiştirmeyi benimsemiştir.

Vizyon:

Zengin öğretim kadrosu, geniş eğitim-öğretim imkanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma ortamı sağlayan kaynaklarıyla, öğrenciler için çekim merkezi olan bir Meslek Yüksekokulu olmak.

Temel Değerler:

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarına Bağlılık
  • Eğitimde Mükemmeliyet ve Kalite
  • Bilimsellik
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Kalifiye İşgücü Yetiştirmek
  • Sosyal Sorumluluk, Topluma ve Ülkeye Hizmet
  • Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik
  • Ehliyet ve Liyakat
  • Hukukun Üstünlüğüne, İnsan Haklarına, Toplumsal Değerlere, Etik Kurallara ve Çevreye Saygı
  • Paydaşlar ile İşbirliğinin Sağlanması

 

Hedefler:

 

Meslek Yüksekokulumuz; başta içinde bulunduğu çevre olmak üzere, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı ve toplumsal değerlere bağlı, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip eden, bilgisini sürekli yenileyip geliştiren, ekip ve birey çalışmalarında sorumluluk alan, insan haklarına saygılı, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Uluslararası standartlarda eğitim - öğretim kalitesine ulaşmış, bilimselliği ön planda tutan ve üniversite sanayi işbirliğini sağlamış, tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmak hedefimizdir.

 

 

 

Adres

Tuzcumurat Mah. Hamdibey Cad. No:198 10300 Edremit/BALIKESİR

İletişim

Tel: 0 (266) 373 57 50 Faks: 0 (266) 373 57 70
edremit@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: