Koordinatörler

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan KORKUT

 

6121462-1130

6121461-1069

ogkorkut@hotmail.com

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Prof. Dr. Bayram ŞAHİN

612-1400-1405

bsahin@balikesir.edu.tr

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Prof.Dr. Necati

ÖZDEMİR

0 266 612 1400

- 1408

nozdemir@balikesir.edu.tr

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Dr.Öğr.Üyesi Abdülkerim GÜLHAN

02666121263 (4508)

agulhan@balikesir.edu.tr

Biyoloji

Prof. Dr. Hatice TORÇU KOÇ

266.612 10 00 / 4103

htorcukoc@hotmail.com

Matematik

Prof.Dr. Fırat ATEŞ

(Koordinatör)

266.612 10 00 / 1220

firat@balikesir.edu.tr

Doç.Dr. Sümeyra UÇAR

(Koordinatör Yardımcısı)

266.612 10 00 / 1223

sumeyraucar@balikesir.edu.tr

Fizik

Prof.Dr. Matem ERDOĞAN

02666121263 (1203

merdogan@balikesir.edu.tr

Kimya

Prof. Dr. Baki ÇİÇEK

02666121263 (4106)

bcicek@balikesir.edu.tr

Coğrafya

Doç.Dr. Alper UZUN

266.612 10 00 /1414

auzun@balikesir.edu.tr

Tarih

Doç.Dr. Merve ÜNER

266.612 10 00 /4314

merveuner@balikesir.edu.tr

Sosyoloji

Dr.Öğr.Üyesi Ömer KÜÇÜK

266.612 10 00 /1428

omerkucuk@balikesir.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doç.Dr. Selma ÇELEN

02666121000 (1321

selcelen@yahoo.com

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Prof.Dr. Oya İnci BOLAT

249 65 35 - 135

oyainci01@hotmai.com

İktisat

Doç.Dr. Ömer Faruk BİÇEN

249 65 35 - 159

ofbicen@hotmail.com

Maliye

Prof.Dr. Sami BUHUR

249 65 35 - 194

y.s.buhur@hotmail.com

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Prof.Dr. Suat KARA

249 65 35 - 119

suatkara@balikesir.edu.tr

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Doç.Dr.Berrin AKGÜN YÜKSEKLİ

612-119-44311

bakgun@balikesir.edu.tr

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Dr.Öğr.Üyesi Gültekin KUVAT

612 11 94-5609

gkuvat@balikesir.edu.tr

Çevre Mühendisliği

Doç.Dr. Ahmet GÜNAY

612 11 94-5409

agunay@balikesir.edu.tr

Gıda Mühendisliği

1) Prof.Dr. Elif SAVAŞ

2) Dr.Öğr.Üyesi Yavuz YÜKSEL

612 11 94-5702-612 11 94-5707

1) esavas@balikesir.edu.tr

2) yavuzyuksel@balikesir.edu.tr

Jeoloji Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Burcu CİNER

612 11 94-5404

burcuciner@balikesir.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Serhat KÜÇÜKDERMENCİ

612 11 94-5603

kucukdermenci@balikesir.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Umut OKKAN

612 11 94-4203

umutokkan@balikesir.edu.tr

Makine Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Akın ATAŞ

612 11 94-5106

a.atas@balikesir.edu.tr

Endüstri Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Özay Umut TÜRKAN

612 11 94-5501

uturkan@balikesir.edu.tr

 

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm Fakültesi

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Prof.Dr. Bayram ŞAHİN

0 266 612 13 40

bsahin@balikesir.edu.tr

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Prof.Dr.Mehmet ÖZKAN

0 266 612 13 40

 

 

 

 

NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü/ Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Dr.Öğr.Üyesi Zeynel Abidin MISIRLI

266 241 2762 (184)

abidin@balikesir.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi

Doç.Dr.Uğur GÜRGAN

266 241 2762 (178)

ugurgan@hotmail.com

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ Müzik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi Elif GÜVEN

266 241 2762 (250)

eguven@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Biyoloji Eğitimi

Prof.Dr.Tuncay DİRMENCİ

266 241 2762 (146)

dirmenci@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi

Doç.Dr. Gamze DOLU

266 241 2762 (246)

agamze@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fizik Eğitimi

Prof.Dr.Yavuz EGE

266 241 2762 (143)

yege@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / KimyaEğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Nursen AZİZOĞLU

266 241 2762 (543)

nursen@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Matematik

Farabi

Prof.Dr.Hülya GÜR

266 241 2762 (190)

hgur@balikesir.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / İlköğretim Matematik Eğitimi

Doç.Dr.Devrim ÜZEL

266 241 2762 (189)

 

duzel@balikesir.edu.tr

 

Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Sonnur IŞITAN

 

266 241 2762 (431)

 

sonnurisitan@gmail.com

 

Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Fatma PELİTOĞLU

 

266 241 2762 (134)

 

sonnurisitan@gmail.com

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Bölümü / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doç.Dr. Hakan ÖNAL

266 241 2762 (534)

onal@balikesir.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doç.Dr. Satı KUMARTAŞLIOĞLU

266 241 2762 (532)

satileri@hotmail.com

Türkçe ve Sosyal BilimlerEğitimBölümü / TürkçeEğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Bayram YILDIZ

 

266 241 2762 (113)

bayramy03@hotmail.com

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi Dilek TÜFEKÇİ CAN

241 2762 (255)

tufekci@balikesir.edu.tr

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik Bölümü

Koordinatörün

Adı/Soyadı

İş Telefonu

E-mail

 

02662410096-97

 

Baskı Sanatları Bölümü

Doç.Dr. Selvihan

KILIÇ ATEŞ

02662410096-97

selvihankilic@gmail.com

Resim Bölümü

Doç.Dr.  Çiğdem

MENTEŞOĞLU CHATZOUDAS

02662410096-97

cigdementesoglu@gmail.com

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

Koordinatörün Adı/Soyadı

İş Telefonu

E-mail

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Nuri CEVİZCİ

02666121010

drcevizci77@yahoo.com

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Hemşirelik

Öğr. Gör. Serap KAYNAK

 

 

 

Ebelik

Doç.Dr. Pelin PALAS KARACA Doç.Dr. Nuriye KARADAĞ (Yardımcı)

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

Koordinatörün Adı/Soyadı

İş Telefonu

E-mail

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Farabi Birim Koordinatörü

Prof.Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

02662436447

zgoktas@balikesir.edu.tr

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Birim Koordinatör Yardımcısı

Doç.Dr. Erdil DURUKAN

02662391838

erdurukan@hotmail.com

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Farabi-Mevlana Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr. Erdil DURUKAN

02662391838

erdurukan@hotmail.com

Spor Yöneticiliği Farabi- Mevlana Bölüm Koordinatörlüğü

Doç.Dr.Nahit ÖZDAYI

02662391838

hakem23@gmail.com

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Farabi- Mevlana Bölüm Koordinatörü

Prof.Dr. Ahmet Haktan SİVRİKAYA

02662391838

haktan35@hotmail.com

 

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü

KoordinatörünAdı Soyadı

İşTelefonu

E-mail

Doç.Dr. Sabriye Çelik UĞUZ

02664162244(106)

sabriyecelik@balikesir.edu.tr

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

KoordinatörünAdı Soyadı

İşTelefonu

E-mail

Dr. Öğr.Üyesi  Halil KÜÇÜKLER

0266 6121253

h_kucukler@hotmail.com

 

 

Altınoluk

Meslek

Yüksekokulu

 

KoordinatörünAdı Soyadı

İşTelefonu

E-mail

Dr. Öğr.Üyesi Emre Selman CANIAZ

3961552

ecaniaz@gmail.com

 

Ayvalık

Meslek

Yüksekokulu

 

Koordinatörün Adı Soyadı

İşTelefonu

E-mail

Öğr.Gör. Hayri TAŞKIR

02663313102122

hayritaskir@gmail.com

 

Bigadiç

Meslek

Yüksekokulu

 

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Öğr.Gör.Bülent DUMAN

02666146911

bduman@balikesir.edu.tr

 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Dr.Öğr.Üyesi Fatmagül TOLUN

0 266 -6121210

tolun@balikesir.edu.tr

 

Burhaniye Meslek Yüksekokulu Muh.ve Vergi Uyg.İşletme,

Turizm ve Otel İşl.Pazarlama

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Öğr.Gör.Mehmet Selim DİKİCİ

266 414 36 71

 

 

Dursunbey Meslek Yüksekokulu

 

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Öğr.Gör.Mehmet AKÇA

0266 6624940

makca@balikesir.edu.tr

 

Edremit

Meslek

Yüksekokulu

 

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Öğr.Gör.Mücahit KIVRAK

0-266-373 57 50

mkivrak@balikesir .edu.tr

 

HavranMeslekYüksekokulu

BirimKoordinatörü

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Öğr.Gör.Mustafa Melkin ÖDER

432-1111-112

mstfoder@gmail.com

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr.Mustafa ATABAY

432 1111 153

iatabay@hotmail.com

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü /Pazarlama Programı Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr.Bayram ALAMUR

432 1111 118

alamur_bayram@hotmail.com

Yönetim ve Organizasyon Bölümü /İşletme Yönetimi Programı

Öğr.Gör. Neslihan İNANÖZ

432-1111-136

ninanoz@balikesir.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Öğr.Gör.Aylin TAŞKIN

432-1111-138

taskin.aylin.@gmail.com

 

Kepsut Meslek Yüksekokulu

 

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Dr. Ör. Üyesi Müge ÖZAYDIN

266 576 12 12

muge.ozaydin@balikesir.edu.tr

 

Savaştepe Meslek Yüksekokulu

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Öğr. Gör. Ruşen SEZEN

KIŞLALIOĞLU

0266 552 29 03(122)

sezenrusen@gmail.com

 

 

 

Susurluk Meslek Yüksekokulu

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Dr. Öğr. Üyesi Ali DEĞİRMENCİOĞLU

(266) 865 71 53

alidegirmencioglu@yahoo.com

 

Sındırgı Meslek Yüksekokulu

Koordinatörün Adı Soyadı

İş Telefonu

E-Mail

Öğr.Gör. Bilge VİLLİ

516 1703-106

bilgevilli@hotmail.com

 

Adres

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Çağış Yerleşkesi Rektörlük Binası Kat:5 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1400/ 101880 (dahili)
farabi@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: