Misyon - Vizyon

MİSYON

İnşaat Teknolojisi sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile İnşaat Teknolojisi sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.

İnşaat sektörü, stratejik bir sanayi olması, bütün ekonomilerde lokomotif görevi yapmasından ve birçok sektörün temelini oluşturmasından dolayı,  sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir ve istihdam artışında da etkin rol oynamaktadır. İnşaat sektörünün ihtiyacı olan ara elamanların yetiştirilmesi amacıyla meslek yüksekokullarında inşaat teknolojisi programları oluşturulmuş ve inşaat teknikeri unvanı olan elamanlar mezun edilmiştir.

Yapıların mimari ve betonarme projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri yapabilen, yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hak ediş düzenlemeleri, yapı malzemelerine ve zeminlere yönelik testleri alet, ekipman ve teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapabilen ve ilgili detaylı raporları hazırlayıp, sonuçlarını değerlendirebilen, İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olan, şantiye iş planlarının hazırlanması, yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılması ve diğer mühendislik teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip ahlaklı, doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışan, karar veren, iyi iletişim kuran eleman yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

VİZYON

Matematik, fizik, statik, yapı malzemeleri, betonarme, çelik yapılar, hidrolik, karayolu inşaatı ve zemin mekaniği konuları ile ilgili bilgiler alarak öğrendiği bilgileri meslek hayatında kullanabilme bilgi ve becerisine sahip, mesleğinin gereği olarak aldığı eğitim sayesinde sorunlara çözümler üretebilen, mesleği ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, bilgisini sürekli yenileyip geliştiren, alanıyla ilgili temel hesaplamaları yapıp, temel çizimleri yapabilen ve bunlarla ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, ekip ve bireysel çalışmalarında sorumluluk veya yetki alabilen ve bunların gereklerini yerine getirebilen mezunlar vermek.

Eğitim Süresince Elde Edinilebilinecek Beceriler

  • Mimari ve betonarme paket program, Auto-Cad ve bilgisayar kullanabilme becerisi
  • Mimari ve betonarme projeleri ile bunların detaylarını çizme yeteneği
  • Yapıların hasar durumlarını belirleme
  • Beton ve malzemelerinin özelliklerini belirleme yeteneği
  • Zemin mekaniği deneylerini yapabilme.
  • Basit betonarme hesap yapabilme.
  • Yapılan inşaatların kontrolü
  • Yapıların maliyetlerini çıkarma

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: