İç ve Dış Paydaşlarımız

Paydaşlar

İç Paydaş

Akademik Personel

İdari Personel

Öğrenciler

Öğrenci Toplulukları

Akademik Birimler

İdari Birimler

Dış Paydaş

Mezunlar,

Öğrenci Velileri,

Düzenleyici Kurumlar (Yükseköğretim Kurulu, ÜAK)

Milli Eğitim Bakanlığı,

Kalkınma Ajansı,

İŞKUR,

Sosyal Güvenlik Kurumu,

ÖSYM,

TÜBİTAK,

KOSGEB,

Uluslararası Kuruluşlar (Erasmus, Ulusal Ajans),

Balıkesir Valiliği,

Bakanlıkların İl ve İlçe Teşkilatları,

Yerel Yönetimler (Belediyeler, Kaymakamlıklar),

Özel Sektör Şirketleri,

Bankalar, Tedarikçiler, Sanayi Kuruluşları,

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Meslek Odaları, Sendikalar)

Araştırma Kurumları (Teknopark, Araştırma Fonu Temin Eden Kurumlar vb.)

Liseler

Üniversiteler

Eğitimde ve İstihdamda İş birliği Yapılan Kuruluşlar

Adres

İİBF Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir

İletişim

+90.266.249 65 35 / 249 04 64
bauiibf@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: