Kamu Hizmet Standartları Tablosu

S. NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Gelen Öğrenci Başvuruların alınması

 1. Öğrenci Belgesi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Aday öğrenci başvuru belgesi
 4. 2 Adet fotoğraf
 5. Not durum belgesi (Transkript)

Değişken

2

Giden Öğrenci Başvurularının alınması

 1. Öğrenci Belgesi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Aday öğrenci başvuru belgesi
 4. 2 Adet fotoğraf
 5. Not durum belgesi (Transkript)
Değişken

3

Gelen Öğretim Elemanı Başvurularının alınması

 1. Öğretim elemanı bilgi formu
 2. Öğretim elemanı yükümlülük sözleşmesi
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Dil Belgesi
 5. Rektör imzalı görevlendirme oluru
Değişken

4

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e iletilmesi

 • Değişim Programı Nihai Raporları
Değişken

5

Öğretim elemanı hareketlilik programının doldurulması ve gidilecek kuruma onaylatmak için gönderilmesi

 • Öğretim elemanı hareketlilik programı formunun aslı veya taranmış kopyası
Değişken

6

Öğretim üyelerinin ödemeleri avansının açılması ve muhasebe birimine teslim edilmesi

 1. Ödeme üst yazısı
 2. Muhasebe işlem fişi
 3. Harcama talimatı
 4. Öğretim üyesi yevmiye/yolluk hesaplama tablosu
 5. Rektörlük Görevlendirme oluru
 6. Öğretim elemanı hareketlilik programı
 7.  Öğretim elemanı yükümlülük sözleşmesi
 8. Kurum ve kimlik fotokopileri
 9. Dil belgesi
Değişken

7

Yurda dönüş ve belgelerin teslimi, ödemenin yapılması

 1. Katılım sertifikası
 2. Ödemeye esas teşkil edecek biletin ibrazı
 3. Boarding pass ya da pasaport giriş-çıkış tarihleri kopyası
 4. Öğretim elemanı hareketliliği nihai rapor formu
Değişken

8

Feragat dilekçelerinin alınması ve listelerin kesinleşmesi

-Feragat dilekçelerinin alınması

-istenilen belgelerin teslim alınması

Değişken

9

Kesinleşen listelerin karşılıklı olarak gönderen ve kabul eden üniversite tarafından onaylanması öğrenim/öğretim protokolünün hazırlanması

-Müracaat edenlere ait YOK resmi sayfasında istenen evraklar

Değişken

10

Her iki kurum tarafından imzalanan protokollerin onaylanmasının ardından kabul belgesinin hazırlanması

 • Karşı üniversiteye gönderilmek üzere, karşı üniversiteden gelen öğrenci/öğretim elemanı bilgilerini içeren bilgiler
Değişken

11

Öğrenci yükümlülük sözleşmesi ve öğrenci beyannamesi

-Mevlana değişim programı öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilere öğrenci yükümlülük sözleşmesi imzalandıktan sonra , Mevlana değişim programı öğrencisi beyannamesi imza karşılığı teslim edilmesi.

Değişken

12

Katılım belgesinin verilmesi

-yurtdışından üniversitemize gelerek eğitim görmüş öğrencilerin programı/öğrenimi tamamlayarak programını tamamladığına dair belge

Değişken

13

Yurtdışından alınan belgelerin teslimi

 1. Katılım belgesi
 2. Transkript
 3. Seyahat Belgesi (Pasaport veya dönüş bileti vb.)
Değişken

14

Öğrenci burslarında aylıklar halinde % 70 ödeme yapılması ve Strateji Gel.Dai.Başk. sunulması

 1. Ödeme üst yazısı
 2. Muhasebe işlem fişi
 3. Harcama talimatı
 4. Öğrencilere ait burs hesaplama tablosu ve öğrenci listesi
 5. Öğrenci beyannamesi
 6. Öğrenci yükümlülük sözleşmesi
Değişken

15

Öğrenci nihai raporunun Mevlana koordinatörlüğüne teslim edilmesi

 • Yurtdıışından dönen öğrenciler, öğrenci nihai raporunu doldurup kendi üniversitelerinin Mevlana koordinatörlüklerine teslim etmesi
Değişken

16

Yeni ülke ve üniversiteler ile anlaşma yapılması

-Mevlana değişim programı YÖK tarafından belirlenmiş matbu form

Değişken

17

Yeni anlaşma yapılırken YÖK’e danışmak üzere Tanınma dilekçesi yazılması

-YÖK tarafından belirlenmiş tanınma dilekçesi

Değişken

18

Geriye kalan; %30’luk bursların öğrencilere ödenmesi

 1. Ödeme üst yazısı
 2. Muhasebe işlem fişi
 3. Harcama talimatı
 4. Öğrencilere ait burs hesaplama tablosu ve öğrenci listesi
 5. Öğrenci beyannamesi
 6. Öğrenci yükümlülük sözleşmesi
Değişken

 

Adres

Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Rektörlük Binasi, 5. Kat, Çağış Kampüsü, 10145, Balıkesir

İletişim

0266 612 1400/ 1617 (dahili)
mevlana@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: