Hakkımızda

                   “Rekreasyon Yönetimi” Bölümü'müz, öğrenci almaya 2018-2019 öğretim yılında başlamıştır. Bu bölümün başlıca amacı, turizmin özellikle "estetik" ve "hoşça vakit geçirtme" boyutlarına odaklanmış olan turizm yöneticileri ile planlamacılarını yetiştirmektir. Bu amaç ile bazı ortak yönlerinin bulunması sebebiyle gündeme gelen ikincil bir amaç ise, yetiştirilen bu elemanların toplumun günlük yaşamında da hoşça vakit geçirebilmesini temin eden koşulları, aktiviteleri toplum için planlamaya ve gerçekleştirmeye yatkın nitelikte olmalarını da sağlamaktır. Bölüm'ümüzün istihdam hedefi, mezunların başta turizm işletmeleri olmak üzere, etkinlik ajanslarında, turizm il müdürlüklerinde, kent ve bölge planlaması kuruluşlarında, milli park yönetim organizasyonlarında, belediyelerde, ziyaretçi varış yerlerinde, bölgesel turizmi geliştirme ile ilgili kuruluşlarda çalışabilmeleridir.

            Ülkemizde "spor" branşı ile ilgili fakülte ve yüksekokullara bağlı olarak kurulmuş bulunan ve adı “Rekreasyon” olan bölümler de bulunmaktadır. Genellikle “spor” olgusunu temel alan bu bölümlerde verilen eğitim ile Bölüm'ümüzde verilen eğitimin amaç, yaklaşım ve içerik açısından birbirinden oldukça farklı olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Bölüm'ümüzü tercih etmeyi düşünen öğrenci adayları bu hususa dikkat etmelidirler.

Misyon:

Turizm sektörünün özellikle üst ihtiyaçları olan “eğlence”, “hoşça vakit geçirtme” fonksiyonlarının gereklerini öğrenerek, bunları yerine getirmeye çalışan, elde ettiği bilgileri başka bilgilerle de takviye ederek, turizm dışında kalan rekreasyon hizmetlerinin yürütülmesi için kullanmasını da bilen insan gücünü yetiştirmeye, aynı zamanda bu amaçla, sözkonusu bilgileri üretip, geliştirmeye çalışmaktır.

Vizyon:

Toplumun saygı duyulan, görüşlerine değer verilen bir kurumu haline gelmeye çalışmak. Toplumun rekreasyon konularında ilerleme kaydetmesi için inisiyatif kullanmak, girişimlerde bulunmak, danışmanlıklar yapmak. Bölüm mezunlarının Belediyelerde, İmar planı ekiplerinde ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda mecburi istihdamını gerektiren yasaların çıkarılmasını  hedeflemek veya bu yöndeki çabalara yardımcı olmak. 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Çağış Kampüsü / BALIKESİR

İletişim

0 (266) 612 13 40
btioyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: