Mezuniyet İşlemleri

TEZ TESLİM SÜRECİNDE VE MEZUNİYET AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

TEZ SAVUNMA SINAVINDAN ÖNCE:

 • Tez basılmadan önce öğrenim süresince alınan toplam ders sayısı, kredisi ve AKTS kredisi ile tez konusu Enstitü öğrenci işleri biriminden kontrol ettirilir.
 • Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış tezin 1 adet bilgisayar çıktısı alınır.
 • Tez danışmanının dilekçesi ekinde çıktısı alınan 1 adet ciltlenmemiş tez, danışman ve öğrenci imzası bulunan “BAUNSABE-FR-61 YL-DR-Tez Yazım Kontrol Listesi (öğrenci ve danışman)” ve word ve pdf formatında tezin tamamının aktarıldığı CD/USB bellek vb. ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir.
 • Anabilim Dalı Başkanlığından üst yazı ile Enstitümüze gönderilen tezin öncelikle “Turnitin İntihal Tespit Programı” üzerinden orijinallik raporu alınır ve tez danışmanı ve öğrencinin e-posta adreslerine gönderilir. Tez Çalışması İntihal Raporuna İlşkin Esaslar ve Uygulamalar için TIKLAYINIZ.
 • Orijinallik raporunda benzerlik endeksi uygun oranlarda sonuçlanan tez ilgili Müdür Yardımcısı tarafından tez yazım kılavuzuna uygunluğu açısından değerlendirilir.
 • Enstitü tarafından kontrol edilen tez; varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan ve uygunluğu onaylandıktan sonra üst yazı ile Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilir.
 • Öğrenci tarafından gerekli düzeltmeleri yapılan tez WORD ve PDF formatında Enstitünün e-posta adresine (sagbilen@balikesir.edu.tr), tez danışmanı tarafından düzenlenip imzalanan “BAUNSABE-FR-62 YL-DR Tez Çalışması İntihal Raporu" ve "BAUNSABE-FR-63 YL-DR-Tez Savunma Jüri Öneri Formu Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile birlikte Enstitüye gönderilir.

TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRERKEN:

 • Enstitü web sayfasındaki “BAUNSABE-FR-78 YL-DR-Tez Kabul Onay Formu (ÖRNEK)”  bilgisayar ortamında doldurup yüksek lisans / doktora için 2 adet jüri üyelerine imzalatılmak üzere tez danışmanına teslim edilir. (Tez Kabul Onay sayfasındaki Anabilim Dalı, tez başlığı ve sınava katılan jüri üyelerinin isimleri eksiksiz doldurulmalı, “Yukarıdaki Doktora / Yüksek Lisans Tezi, sınav jüri komisyonu tarafından imzalanarak ….../……/20…. tarihinde teslim edilmiştir.” cümlesindeki tarih kısmı boş bırakılmalıdır).

NOT: Tez Kabul ve Onay sayfası, tez ciltlenirken iç kapaktan sonra gelecek şekilde yer alacak, ciltlenen tezlerin sadece enstitüde kalacak nüshasında ıslak imzalı olacaktır. Diğer nüshalarda sadece jüri üyelerinin isimleri yer alacaktır. Tez Kabul ve Onay sayfasının ıslak imzalı bir nüshası da sınav evrakları ile birlikte Enstitüye teslim edilmelidir.

TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA:

 • Tez Savunma Sınavı jüri üyelerinin tezde önerdiği düzeltmeler varsa bu düzeltmeler en geç bir ay içerisinde tamamlanır ve tez son kez danışman tarafından kontrol edilir. (Kontrol süreci tezde hata kalmayıncaya kadar devam etmelidir).
 • Tez son haline getirilip ciltlenmeden önce gerekli kontrollerin yapıldığına ilişkin BAUNSABE-FR-66 YL-DR-Tez Kontrol Listesi (tez savunma sınavı sonrası)” düzenlenir.

Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra tez;

 • Doktora ve Yüksek Lisans için 1 adet Enstitüde kalmak üzere, 1 adet de Üniversitemizin merkez kütüphanesine gönderilmek üzere ciltlenir. Enstitüde kalacak tez nüshasında Tez Kabul Onay Sayfası ıslak imzalı olacaktır. Diğer tez nüshalarında (merkez kütüphane ve varsa Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine verilecek nüshalarda) Tez Kabul Onay Sayfasında sadece jüri üyelerinin isimleri yer almalıdır.
 • Tez Kabul Onay sayfasındaki “Yukarıdaki Doktora / Yüksek Lisans Tezi, sınav jüri komisyonu tarafından imzalanarak ….../……/20…. tarihinde teslim edilmiştir.” cümlesindeki tarih kısmına tezin ciltlenerek Enstitüye teslim edildiği tarih bilgisayarda yazılmalıdır.
 • Bilimsel Araştırma Projelerinden yararlanılmış ise yüksek lisans için 3 adet, doktora için 3 adet tez ciltletilir.

CİLTLENEN TEZLER İLE BİRLİKTE:

 

 

UYARI: Tezin erişime açılmasını ertelemek istiyorsanız yukarıda belirtilen Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.

CD İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKEN DOSYALAR:

 • Tezin tamamı (pdf formatında) (Tez Kabul Onay sayfası tezin tamamının bulunduğu dosyaya jüri üyelerinin ve enstitü müdürünün imzası olmadan sadece isimleri yazılı şekilde eklenecek ve “Yukarıdaki Doktora / Yüksek Lisans Tezi, sınav jüri komisyonu tarafından imzalanarak ….../……/20…. tarihinde teslim edilmiştir.” cümlesindeki tarih kısmına tezin ciltlenerek Enstitüye teslim edildiği tarih bilgisayarda yazılmış şekilde kaydedilecektir).

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince tezin tamamı CD’ye yüklenirken, teze eklenen etik kurul onayı ve benzeri evraklarda bulunan imzalar maskelenmelidir.

 

 • Tezin Türkçe özeti (pdf formatında)
 • Tezin İngilizce özeti (pdf formatında)

CD İçeriğinde Bulunması Gereken Dosyaların Adları:

Referansno ozet en.pdf

Referansno ozet tr.pdf

Referansno tez pdf

CD ETİKETİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:

 • Anabilim Dalı
 • Programı (Doktora / Yüksek Lisans)
 • Öğrencinin Adı Soyadı
 • Danışmanı
 • Dosya Adları
 • Tez Konusu
 • Tez Sınav Tarihi
 • Referans Numarası (Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası)

BAUNSABE-FR-79 YL-DR-CD ETİKETİ (ORNEK)'ne web sayfamızdan ulaşılabilir.

Ayrıca;

Enstitüye teslim edilmelidir.

NOT: Tezler ve gerekli belgeler öğrencinin tez savunma sınavına girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Enstitümüze teslim edilmelidir. Yönetmelik gereği ihtiyaç duyulduğu takdirde tez teslimi için bir ay daha süre istenebilir.

 

 

 

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Çağış Yerleşkesi BALIKESİR

İletişim

0 266 6121462
sagbilen@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: