Çift Anadal Programı

Sosyoloji Bölümü öğrencilerine Tarih, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde çift anadal yapma imkânı sunmaktadır. Çift Anadal Programında alınması gereken dersler, tamamlanması gereken kredi ve AKTS lisans programı ile aynıdır.

Çift Anadal Programı başvurusu için

  • Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
  • Öğrencinin başvuru sırasında anadal programında başvurduğu yarıyıla kadar aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
  • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

+ 90 266 612 10 00
sosyoloji@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: