Kalite Komisyonu

T. C.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KALİTE KOMİSYONU

Doküman No

SPORBFD-KK-001

İlk Yayın Tarihi

 

Revizyon Tarihi

16.02.2024

Revizyon No

 

Sayfa

1/1

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

Prof. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Dekan

Fakülte Kalite Sorumlusu

Prof. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı

Üye

Prof. Dr. Numan ALPAY

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. Nuri Berk GÜNGÖR

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı

Üye

KALİTE ALT KOMİSYON ÜYELERİ

Öğr. Gör. Uğur YALNIZ

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Alp Kaan KİLCİ

Spor Yöneticiliği Bölümü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tarık BALCI

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Üye

Arş. Gör. Serhat YALÇINER

Antrenörlük Eğitimi

Üye

Adres

Bigadiç Yolu 17.km Çağış Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi

İletişim

(+90) 266 239 18 38 Faks (+90) 266 239 02 85
sporbilimleri@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: