Misyon-Vizyon

Misyon

Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel bir eğitim kurumu olarak; turizmde çalışacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak, sektörünün gelişmesine katkıda  bulunmak, turizmin ülke ekonomisindeki yerini ve önemini anlatmak, eğitim sayesinde teoriyi pratiğe dönüştürmek, turizm bilincinin geliştirilmesi için çaba göstermek, turizm işletmelerinde çalışanların bilgi ve becerilerini artırmaya çalışmaktır.

Vizyon
Uluslararası ve ulusal seviye de  tanınırlığa sahip, tercih edilen,  katma değeri yüksek bilgi üreten, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişime ışık tutan, mezunlarının kısa sürede turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetim kademelerinde bilim ve sanatının inceliklerini kavramış , girişimci ve yenilikçi bir fakülte olmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Hedeflerimiz

-Akademik ve İdari Mükemmellik
-Dürüstlük
-Adalet
-Liderlik
-Sorumluluk bilincini geliştirmek
-Yenilikçilik, Katılımcılık
-Sosyal sorumluluk
-Sürekli Eğitim-Öğretim
-Etik değerlere bağlı kalmak
-Liyakat
-Kurum kültürüne bağlı olmak
-Hoşgörülü olmak
-İdealist olmak
-Fırsat eşitliği
-İfade özgürlüğü
-Hukukun üstünlüğü
-İnsan hakları
-Yaratıcı düşünce
-Katılımcı yönetim anlayışı
-Çalışanlar, Öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
-İş ve yaşam çevresine duyarlı
-Bilgi üreten bireyler yetiştirmektir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Çağış Kampüsü / BALIKESİR

İletişim

Tel: 0 (266) 612 13 40 Fax: 0 (266) 612 13 57
btioyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: