Ders Bilgileri

Ders Adı

Kodu

Yarıyıl

T+U Saat

U.Kredi

AKTS

                         Türk Dili I

TDI1101

1. Yarıyıl

2 + 0

2,0

2,0

 

Ön Koşullar

Yok

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Verilişi

Yüz yüze

Dersin Koordinatörü

 

Dersi Verenler

 

Dersin Yardımcıları

 

Dersin Amacı

Dilin özelliklerini ve sosyal hayattaki yerini kavratmak; Türkçenin tarihî dönemlerini öğretmek; Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını sağlamak; anlam ve görevleri bakımında kelimeleri öğretmek; topluluk önünde sunum yapabilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları.

Ders Öğrenme Çıktıları

1) Dersi alan öğrenciler, dil, düşünce, kültür ve duygu ilişkilerini kavrayıp yorumlar. 
2) Türk Dilinin tarihi aşamalarını ve Türkçenin şivelerini, kullanıldıkları coğrafyaları bilirler. 
3) Türkçenin yapısal özelliklerini kavrarlar. 
4) Kelime ve cümleleri yapı ve anlam bakımından çözümleyebilirler. 
5) Türkçenin güncel meselelerine karşı duyarlılıkları gelişir.

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikler

Ön Hazırlık

1. Hafta

 Dil ile ilgili genel bilgiler: Dilin Tarifi ve Mahiyeti, Dil ve İnsan, Dil ve Düşünce

anlatma, soru-cevap 

 

2. Hafta

 Dil-Kültür-Millet ilişkisi

anlatma, soru-cevap

 

3. Hafta

 Yeryüzündeki diller, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi

anlatma, soru-cevap 

 

4. Hafta

 Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları

anlatma, soru-cevap

 

5. Hafta

 Ses bilgisi, Sesler hakkında genel bilgiler, Türkçenin sesleri ve sınıflandırılması

anlatma, soru-cevap

 

6. Hafta

 Türkçe kelimelerin ses özellikleri, Başlıca ses olayları, Başlıca ses değişmeleri

anlatma, soru-cevap 

 

7. Hafta 

Kelime bilgisi, Kelimenin tanımı, özellikleri ve çeşitleri

anlatma, soru-cevap 

 

8. Hafta

 Ara Sınav

   

9. Hafta

 Türkçede yeni kavramları karşılama yolları

anlatma, soru-cevap 

 

10. Hafta

Ses ve yapı bakımından kelimeler

anlatma, soru-cevap

 

11. Hafta

Türkçenin yapım ekleri

anlatma, soru-cevap

 

12. Hafta

Anlam ve görev bakımından kelimeler

anlatma, soru-cevap

 

13. Hafta

Cümle bilgisi: Kelime grupları

anlatma, soru-cevap

 

14. Hafta

Cümle çeşitleri ve cümle tahlili

anlatma, soru-cevap

 

 

KAYNAKLAR

 

Üniversiteler için hazırlanmış Türk Dili ve Kompozisyon kitapları

Türk Dil Bilgisi, Muharrem ERGİN

Türk Dili, İsmail ACAR

Kültür ve Dil, Mehmet KAPLAN

Her Yönüyle Dil, Doğan AKSAN

Türk Dili Tarihi, Ahmet Bican ERCİLASUN

İyi ve Doğru Yazma Usulleri, Fevziye Abdullah TANSEL

Adres

Necatibey Eğitim Fakültesi B Blok Kat: 3 Dinkçiler Mah. Soma Cad. Merkez/BALIKESİR

İletişim

0266 239 87 46
turkdili@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: