Genel Bilgiler

 Küreselleşme sürecinde sayısız alanda gözlemlenen hızlı değişimler işletme yöneticiliğine yönelik yaklaşımları da kökünden değiştirmeye adaydır. Yeni yaklaşımlara yönelik ihtiyaç gelişmekte olan bölge ve şehirlerde daha belirgin şekillerde gözlemlenmektedir. İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha iyi rekabet edebilmeleri, küresel bakış açısını benimseyebilmiş profesyonel bir anlayışa sahip yönetim ve işgücü ile idare edilebilmelerine bağlıdır. Günümüz dünyasında, yerel ve küresel bazda değişen rekabet koşullarına ayak uydurabilecek ve esnek politikalar üretip uluslararası rekabette söz sahibi olabilecek orta ve üst düzey yöneticiler ile genç girişimcilerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye'de günden güne dış ticaret hacminin gelişmesi ile birlikte gelişen rekabet ortamında önem kazanan uluslararası ticaret ve lojistik konularında verilecek eğitimle, özelikle özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü açığını kapatacak ve araştırma yapabilecek insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü bitiren öğrenciler, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük ve gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilirler. Bunun yanı sıra; iktisat fakültesi, işletme fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilirler.

Amaç

     Uluslararası ticaret ile lojistik, farklı alanlar olarak algılansa da nedensellik bağı ile birbirine bağlıdır. Dolayısıyla iyi bir lojistikçinin uluslararası ticarte ilişkin konulara hakim olması beklenirken; iyi bir dış ticaretçinin de lojistik hizmetler ve süreçlere ilişkin bilgi ve donanıma sahip olması beklenir. Bu anlayış doğrultusunda uluslararası ticaret ve lojistik eksenli interdisipliner bir yaklaşımın öğrencilerimize önemli avantajlar sağlayacağı düşünülmekttedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünün temel amacı; mevzuatı bilen ve bunu pratikte uygulayabilen, uluslararası ticari belgeleri tanıyan, ticari işlem sürecinde teslim ve ödeme şekillerini uygulayabilen, tedarik, üretim ve satış süreçlerinde yöneticilik yapacak, çalıştıkları firmalarda fayda maliyet analizini gerçekleştirerek süreçleri verimli bir şekilde yönetecek uzmanlar yetiştirmektir.  Ayrıca; ekonominin çekirdeğini oluşturan işletmelere, kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte eleman yetiştirmek, işletmenin çeşitli bölümlerinde karşılaşılan sorunları çağdaş yönetim ve yaklaşımıyla analiz edebilen, rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış işletmecilik ruhu taşıyan, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık, riske katlanmayı göze alabilen elemanlar yetiştirmek, bu bölümün diğer amaçlarını oluşturmaktadır.  

Hedef

     Tecrübe etmekte olduğumuz bilişim çağında ülkeler ve firmalar arasında yaşanmakta olan şiddetli rekabet yönetim anlayışını satış, tedarik, finansman, muhasebe, üretim, halkla ilişkiler, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi gibi tüm süreçlerde bilgi sistemlerinin merkezde olduğu bir yaklaşıma yöneltmiştir. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, dış pazarlara açılma konusunda uzman personel bulamamaları ya da maliyetinin yüksek olması, yeterli bilginin olmaması ve mevzuata hakim olunmaması gibi nedenlerden ötürü sadece yerel pazarlarda faaaliyet gösterecek şekilde yapılaşmaktadır. Bu sebeple ülkemizde özellikle gelişmekte olan bölge ve illerde firmaların yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını giderecek uluslararası ticaret ve lojistik programlarının sayısının arttırılmasına gereksinim duyulmaktadır.  

Eğitim Dili

     Türkçe

Adres

İİBF Çağış Yerleşkesi 10145 Balikesir

İletişim

+90.266.249 65 35 / 249 04 64
+90 266 249 34 14

Bizi Takip Edin: