2020 YAZ DÖNEMİ STAJ MÜRACAATLARI

  • 2020-06-17

Yaz stajı yapacak öğrencilerin aşağıdaki sıralanan talimatlar çerçevesinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

Duyuru ekinde excel formatında sunulan Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkı Başvuru Formu eksiksiz doldurularak Akademik Danışmana e-mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

İndir-2019-2020yazstajitalimatlari.pdf

İndir-MF_StajveStajUcretlerineIssizlikFonuKatkısıBasvuruListesi.xlsx

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu