Formlar

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI İÇİN

 

LİSANSÜSTÜ FORMLAR (GENEL)

LÜ Haftalık Ders Programı Formu Örneği

LÜ Ders Kayıt Formu Örneği

LÜ Sınav Programı Formu Örneği

Ders Tanıtım Formu (Türkçe)

Ders Tanıtım Formu (İngilizce)

Ders Planı Formu (Türkçe)

Ders Planı Formu (İngilizce)

Kontenjan Öneri Formu 

Ders Yükü Bildirim Formu 

BAUNFBE_15 Öğretim Üyesi Ders Telafi Formu

  Örnek Ders Telafi Formu

 

BAUNFBE_05 Bilimsel Hazırlık Programı Kayıt Formu

BAUNFBE_05_2 Bilimsel Hazırlık Programı Sınav Sonuç Formu

BAUNFBE_06 Tez Yazım Kontrol Formu

BAUNFBE_07 Lisansüstü Tez Erişiminin Kısıtlanması Formu

BAUNFBE_08 Jüri Üyelerine Tez Gönderim Formu

BAUNFBE_09 Danışman Değişikliği Öneri Formu

BAUNFBE_10 İkinci Danışman Atama Formu

BAUNFBE_11 Anabilim Dışından Tez Danışmanı Öneri Formu

BAUNFBE_12 Kontenjan Talebinden Bulunmayan Öğretim Üyesine Kontenjan Verilmesi Formu

BAUNFBE_13 Diğer Enstitü ve/veya Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi

BAUNFBE_14 Özel Öğrenci Başvuru Formu

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN (YÜKSEK LİSANS)

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN (DOKTORA)

BAUNFBE_02_01 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu

BAUNFBE_02_02 Tez Konusu Bildirim Formu

BAUNFBE_02_02/1 Tez Başlığı-Konusu Değişikliği Formu

BAUNFBE_02_03/1 Yüksek Lisans Seminer Formu

BAUNFBE_02_03/2 Yüksek Lisans Seminer Katılım Formu

BAUNFBE_02_04/1 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu

BAUNFBE_02_04/2 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı

BAUNFBE_02_04/3 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Kişisel Raporu

BAUNFBE_02_04/4 Yüksek Lisans Tez İntihal Raporu Beyan Formu

BAUNFBE_02_04/5 Yüksek Lisans Tez Teslim Formu

 

BAUNFBE_01_01 Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu

BAUNFBE_01_02/1 Doktora Seminer Formu

BAUNFBE_01_02/2 Doktora Seminer Katılım Formu

BAUNFBE_01_03 Doktora Yeterlik Sınav Tarihi ve Jüri Öneri Formu

BAUNFBE_01_04 Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı

BAUNFBE_01_05 Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

BAUNFBE_01_06/1 Doktora Tez Önerisi Sınav Tarihi ve Jüri Öneri Formu

BAUNFBE_01_06/2 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı

BAUNFBE_01_06/3 Doktora Tez Başlığı-Konusu Değişikliği Formu

BAUNFBE_01_07 Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu

BAUNFBE_01_08 Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Raporu Formu

BAUNFBE_01_09/1 Doktora Tez Savunma Sınavı Başvuru Formu

BAUNFBE_01_09/2 Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

BAUNFBE_01_09/3 Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Kişisel Raporu

BAUNFBE_01_09/4 Doktora Tez İntihal Raporu Beyan Formu

BAUNFBE_01_09/5 Doktora Tez Teslim Formu

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN

 

 

Kongreye Katılım Dilekçesi (Enstitümüz Arş. Gör. için)

Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekcesi

Transkript İstek Dilekcesi

Öğrenci Belgesi İstek Dilekcesi

Askerlik Tecil Dilekçesi

Lisansüstü Eğitim İzin Dilekçesi

35. Madde Araştırma Görevlileri için 6 aylık Faaliyet Rapor Formu

Pasaport ve Yurtdışına Çıkış Harç Muafiyeti Dilekçesi

Pasaport ve Yurtdışına Çıkış Harç Muafiyeti Başvuru Formu

İlişik Kesme Formu (Mezun yada enstitüden ayrılan öğrencilerin doldurması gerekir)

   

 

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu