Doktora

Doktora Programı Mezuniyet İşlemleri

- Tez ile ilgili Tez Savunma Sınavı jüri üyelerinin belirlediği düzeltmeler varsa bu düzeltmeler en geç bir ay içerisinde tamamlandıktan sonra tezin bir kopyası ciltlenmemiş halde enstitüye teslim edilerek “FBE Tez Yazım Kuralları”na göre uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır. Bu kontrol işlemleri tezlerde hata kalmayıncaya kadar devam edilmesi gereken bir süreçtir. 

- Ciltlenmemiş tezin teslimi sırasında, "Tez Kabul ve Onay Sayfaları"  Enstitü Müdürü tarafından imzalanmak üzere Enstitüye teslim edilmelidir.

       Mezun Olmak İçin Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 

 1. İlişik Kesme Belgesi
 2. 8 Adet Tez (İkinci Danışman olması durumunda 9 Adet. Bununla birlikte BAP Bilimsel araştırma projesinden yararlananlar belirtilen sayılara 1 Adet daha eklemelidir)
 3. BAUNFBE_01_09/4 Doktora İntihal Raporu Beyan Formu
 4. BAUNFBE_01_09/5 Doktora Tez Teslim Formu
 5. Teze ait orjinallik raporu CD'si(Tezin tamamını içeren TURNITIN intihal programından alınan orjinallik raporu)
 6. Tez Onay Sayfası
 7. 2 Adet Teze ait CD (Tez Onay Sayfası Hariç Tezin Tamamını, Özet ve Abstract’ı İçeren PDF Formatında)
 8. Tez Veri Giriş Formu (2 Adet) (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp)
 9. 3 Adet Vesikalık Fotograf
 10. Öğrenci Kimliği
 11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu