Proje Başvurusunda İzlenecek Yol

Başvurularda (Yeni Proje Başvurusu-Satın Alımlar-Yolluk Ödemeleri)

 

Proje Başvurularında İzlenecek Yol :

1. Proje Yürütücüsü tarafından hazırlanan Proje önerisi, başvuru döneminde BAP Onlıne başvuru sekmesinden sisteme girilir ve bir adet çıktısı imzalar tamamlandıktan sonra Bölüm Başkanlığına verilir.

2. Bölüm Başkanlığından, Dekanlığa/Yüksekokul Müdürlüğüne/Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.

3. Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü/Enstitü Müdürlüğü, gelen Proje Öneri Formunu, hiç bir jüri üyesine göndermeden, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine iletilmek üzere Rektörlük Makamına gönderir.

4. Rektörlük Makamı, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine Proje Öneri Formunu gönderir.

5. Gönderilen evraklar, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından oluşturulacak alt komisyon (jüri üyeleri) tarafından değerlendirildikten sonra, Bilimsel Araştırma Projeleri Üst Komisyonuna iletilir.

6. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Üst Komisyonu, yapacağı toplantıda adı geçen projenin desteklenip/desteklenmemesine ve de destek miktarına karar verir.

Satın Almalarda İzlenecek Yol :

1. Yürütücü tarafından hazırlanan proje başvurusunda belirtmiş olduğu sarf veya demirbaş malzemelere ait istek dilekçeleri BAP birimine elden teslim edilerek satınalma sürecine başlanması sağlanır, BAP birimine istek dilekçesi getirilmeden yürütücü tarafından hiç bir şekilde proje alımı yapılamaz.

2. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, gelen malzeme istek dilekçesi doğrultusunda gereken evrakları( onay, onaya esas malzeme llistesi v.b. ) hazırlar. İmzaları tamamlanan evrakların neticesinde  satın alma işlemleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

3. Hizmet alımlarındada satın almalarda izlenilen yol geçerlidir.

Yolluk Ödemelerinde İzlenecek Yol :

1. Proje yürütücüsü yolluk yevmiye kapsamında yapıcağı seyahatlerle ilgili dilekçesini bölüm başkanlığına iletir.(Bölüm Başkanlığı'na verilecek dilekçede yolluk ve yevmiyenin proje kapsamında ödeniceğine dair ibare ve proje numarası belirtilmelidir.)

2. Bölüm Başkanlığına verilen yolluk dilekçesi ilgili yönetim kuruluna girer ve uygun görüldüğü takdirde Rektörlük oluruna sunulur.

3. Rektörlük olurunun bir kopyası Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine gönderilir.

4. Kişinin seyahat dönüşünde banka bilgilerini içeren dilekçesi birimimize ulaştırılır ve ilgili mevzuat gereğince ödemeler birimimize verilmiş olan hesab numaralarına yatırılır.

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu