Misyon & Vizyon

- Sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek

- Öğrenci değişim hareketliliklerini koordine etmek

- Öğrenci değişimlerinin sayısını artırmak

- Değişim programları anlaşmaları,  programları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve gerçekleştirmek

- Balıkesir şehri ve üniversitemizin  tanınırlığını artıracak faaliyetlerde bulunmak

- İşbirliği içinde olduğumuz uluslararası kuruluşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik faaliyet ve aktivitelere katılım sağlamak

- Sosyal ve kültürel aktiviteler aracılığıyla değişim programlarının tanınırlığını artırmak

- Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak çalışmak

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu