Misyon & Vizyon

- Sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek

- Öğrenci değişim hareketliliklerini koordine etmek

- Öğrenci değişimlerinin sayısını artırmak

- Değişim programları anlaşmaları,  programları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve gerçekleştirmek

- Balıkesir şehri ve üniversitemizin  tanınırlığını artıracak faaliyetlerde bulunmak

- İşbirliği içinde olduğumuz uluslararası kuruluşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik faaliyet ve aktivitelere katılım sağlamak

- Sosyal ve kültürel aktiviteler aracılığıyla değişim programlarının tanınırlığını artırmak

- Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak çalışmak

Adres

Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü Çağış Yerleşkesi Rektörlük Binası Kat:5 Balıkesir

İletişim

+90 266 612 1400/ 101880 (dahili)
farabi@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: