Kalite Komisyonu

Genel Sekreter Yemliha YANAR

Başkan

Şube Müdürü Gülten GÜNGÖR                    

Üye

Şube Müdürü Fatma TÜRKOĞLU                

Üye

Öğr. Gör. Enbiya ÖZKAN                             

Üye

Şef Ahmet TEKİN                                         

Üye

Bilgisayar İşletmeni Tuncay AKBAŞ            

Üye