İş Akış Şemaları

TF - İA1 Öğrenci İşleri-Not Durum Belgesi (Transkript) Verilmesi İşlemleri

TF - İA2 Öğrenci İşleri-Kayıt Sildirme İşlemleri,

TF - İA3 Öğrenci İşleri-Kayıt Dondurma İşlemleri

TF - İA4 Öğrenci İşleri Disiplin Soruşturması

TF - İA5 Öğrenci İşleri-Burs İşlemleri

TF - İA6 Öğrenci İşleri-Öğrencilere Yemek Yardımı İşlemleri

TF - İA7 Öğrenci İşleri-Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi

TF - İA8 Öğrenci İşleri-Ders Planlarının Hazırlanması

TF - İA9 Öğrenci İşleri-Ders ve Sınav Programlarının Hazırlanması

TF - İA10 Öğrenci İşleri-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri

TF - İA11 Öğrenci İşleri-Yatay Geçiş İşlemleri

TF - İA12 Öğrenci İşleri-Mazeret Sınavı İşlemleri

TF - İA13 Öğrenci İşleri-Mezuniyet İşlemleri

TF - İA14 Öğrenci İşleri-Ders Muafiyeti İşlemleri

TF - İA15 Öğrenci İşleri-Sınav Notuna İtiraz İşlemleri

TF - İA16 Öğrenci İşleri-Onur Belgelerinin Verilmesi İşlemleri

TF - İA17 Öğrenci İşleri-Yatay Geçiş Kontenjanı Bel. İşlemleri

TF - İA18 İdari İşler-Yeni Bölüm Açılması İşlemleri

TF - İA18 Öğrenci İşleri-Yeni Bölüm Açılması

TF - İA19 Öğrenci İşleri-Yabancı Uyruklu Öğren Kayıt İşlemleri

TF - İA20 Öğrenci İşleri-Öğrenci İşleri Temsilcisi Seçimi İşlemleri

TF - İA21 Öğrenci İşleri-Öğrenci Kayıt İşlemleri

TF - İA22 Öğrenci İşleri-Ders Kaydı

TF - İA25 Personel-Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri

TF - İA28  Personel-Yurtiçi Yıllık İzin İşlemleri

TF - İA29 Personel-Yurtdışı Yıllık İzin İşlemleri

TF - İA30 Personel-2547 31. Madde Görevlendirme İşlemleri

TF - İA31 Personel-2547 35. Madde Görevlendirme İşlemleri

TF - İA32 Personel-2547 38. Madde Görevlendirme İşlemleri

TF - İA33 Personel-2547 39. Madde Görevlendirme İşlemleri

TF - İA34 Personel-2547 40a Görevlendirme İşlemleri

TF - İA35 Personel-2547 40b Görevlendirme İşlemleri

TF - İA36 Personel-2547 40d Görevlendirme İşlemleri

TF - İA37 Personel-Dr.Öğr.Üyesi Açıktan Atama İşlemleri

TF - İA38 Personel-Dr.Öğr.Üyesi Yeniden Atama İşlemleri

TF - İA39 Personel-Arş.Gör Açıktan Atama İşlemleri

TF - İA40 Personel-Öğr.Gör. ve Arş.Gör Atama İşlemleri

TF - İA41 Personel-Akademik Pers İntibak İşlemleri

TF - İA42 Personel - Akademik Pers. İzin İşlemleri

TF - İA43 Personel-İdari Pers. İzin İşlemleri

TF - İA44 Personel-Emeklilik İşlemleri

TF - İA45 Personel-İstifa İşlemleri

TF - İA46 Personel-Mal Bildirimi

TF - İA47 İdari İşler-Kurul Toplantıları

TF - İA48 İdari İşler-Protokol-Tören

TF - İA49 İdari İşler-Dekanlık Randevu

TF - İA50 İdari İşler-Bilişim Hizmetleri

TF - İA51 İdari İşler-Teknik Hizmetler

TF - İA52 İdari İşler-Gelen Evrak-Kayıt

TF - İA53 İdari işler-Kargo

TF - İA54 İdari İşler-İadeli-Taahhütlü Posta

TF - İA55 İdari İşler-Normal Posta

TF - İA56 Muhasebe-Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri

TF - İA57 Muhasebe-Sınav Ücreti Ödeme İşlemleri

TF - İA58 Muhasebe-Geçici Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri

TF - İA59 Muhasebe-Sürekli Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri

TF - İA60 Muhasebe-Telefon Faturasını Ödeme İşlemleri

TF - İA61 Muhasebe- Satınalma İş Akışı

TF - İA62 Muhasebe-Satın Alınan Mal ve Malzemelerin Giriş-Çıkış İşlemi

TF - İA63 Muhasebe-Hurdaya Ayırma İşlemleri

TF - İA64 Muhasebe-Devir Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

TF - İA65 Muhasebe-Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemleri

Adres

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Çağış Kampüsü / BALIKESİR

İletişim

0 (266) 612 13 40
btioyo@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: