2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI
  • 2021-08-02

 

 

                                                        

Başvurular takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi  (tıklayınız) üzerinden yapılacaktırBaşvuru sisteminde eksik veya hatalı bilgi/belge girildiğinde mailinize bildirilecektir. Başvuru süresinde düzeltilmesi istenen bilgi ve belgenin tamamlanmaması halinde başvurunuz dikkate alınmayacaktır.

Lisansüstü programlara başvuracak adayların başvurularda dikkat etmesi gereken hususlar;

- OBS'den bilgi ve belgelerinizi yükledikten ve son aşamaya geldikten sonra "kaydet" butonuna basınız. Aksi halde kaydınız enstitümüz başvuru sistemine düşmeyecektir.

- Enstitümüz tarafından ön kontrol yapılarak " onaylandı, reddedildi veya hatalı başvuru" olarak OBS'ye ve mailinize geri bildirim yapılacaktır. Bu süreçte Öğrenci Bilgi Sistemini ve mail adreslerinizi takip ediniz. Kayıt durumunuz son kontroller yapıldıktan sonra 31 Ağustos 2021 tarihinde kesinleşecektir. (Belirtilen tarihten önce durum değişikliği olabilir).

Uluslararası öğrenciler başvurularını OBS'den yapacaktır.

Özel Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız.  

Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız. (Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16.maddesi hükümleri uygulanır.)

 

http://www.balikesir.edu.tr/bau_yonetim/yukleme/birim/32/onemli_duyuru.gifTEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ İSTENİLEN BELGELER

a)Lisans mezuniyet belgesi veya diploma,

 b) Transkript (Diploma Eki Transkript olarak değerlendirilmemektedir), • Transkriptin üzerinde elektronik imza veya imza, mühür bulunmalıdır. • Başvuru esnasında sisteme not ortalaması girişleri transkriptte tanımlı 100’lük sisteme göre yapılmalıdır. Transkriptte 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. 4.00’lük siteme göre yapılan not ortalaması girişleri sistem tarafından otomatik olarak YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme dönüştürülecektir).

c)Fotoğraflı kimlik belgesi

d)Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5x4) (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır) KESİN KAYITTA İSTENECEKTİR.

* Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet notu dikkate alınır ve başvuran adayların başarı sıralaması yapılır. Mezuniyet notu eşit olduğunda lisans mezuniyet tarihi önce olana, lisans mezuniyet tarihinin de eşit olması durumunda lisans mezuniyeti başvurduğu bilim dalı ile aynı olana, eşitlik sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. Asıl liste olmasına rağmen kayıt yaptırılmaması nedeniyle kontenjan dolmadığı takdirde yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Programın açılması için ilgili anabilim dalı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan minimum öğrenci sayısının sağlanması gerekir.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ HARÇ ÜCRETLERİ

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programı (ikinci öğretim) harç ücreti: 6.600 TL (2 x 3.300 TL) olarak ödenecektir.

Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı (ikinci öğretim) harç ücreti: 4300 (2 x 2.150 TL) olarak ödenecektir.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 4.Kat Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-612 14 00 (Dahili:101401-101402)
sbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: