ERASMUS+ K210 LTT Eğitimleri Bölümümüz Katkılarıyla Gerçekleştirildi (24-28 Ekim 2022)

ERASMUS+ K210 LTT Eğitimleri

Bölümümüz Katkılarıyla Gerçekleştirildi

(ERASMUS+ K210 LTT Trainings were caried out)

24-28 Ekim 2022/24-28 October 2022

2021-1-ES01-K210-SCH-000029872 Numaralı ''GIVE RESPECT TO ENVIRONMENT, ENJOY THE NATURE'' Erasmus K210+ projesi kapsamında, bölümümüz yerel koordinatörlüğünde öğretmenlere yönelik “Ekoloji, Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Dönüşümü” eğitim seminerleri gerçekleştirilmiştir.

Eğitimlerde Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Veli Gökhan DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul AKYOL; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ersin AKYÜZ; Çevre Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UZUNER ve Biyoloji Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Burcu GÜNGÖR CABBAR görev almıştır:

Within the scope of the "GIVE RESPECT TO ENVIRONMENT, ENJOY THE NATURE" Erasmus K210+ project No. 2021-1-ES01-K210-SCH-000029872, "Ecology, Sustainable Life Education, Renewable Energy and Energy Conversion" training seminars for teachers were held under the local coordination of our department.

Asst. Prof. Veli Gökhan DEMİR and Asst. Prof. Tuğrul AKYOL from Mechanical Engineering Department; Assoc. Dr. Ersin AKYÜZ from Electrical and Electronic Engineering Department; Asst. Prof. Suleyman UZUNER from Environmental Engineering Department; and Assoc. Prof. Burcu GÜNGÖR CABBAR from Biology Education Department took part in the trainings:

Dr. Öğr. Üyesi Veli Gökhan DEMİR, katılımcı öğretmenlere Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji konularında seminerler verdi. (Asst. Prof. Veli Gökhan Demir gave seminars about Global Warming, Climate Change and Renewable Energy to the participant teachers.)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UZUNER, katılımcı öğretmenlere Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm konularında seminerler verdi. (Asst. Prof. Süleyman Uzuner gave seminars about Waste Management & Recycling to the participant teachers.)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UZUNER, katılımcı öğretmenlere Biyokütle ve Biyogaz Üretimi konularında eğitim verdi. Asst. Prof. Süleyman Uzuner gave training courses about Biomass and Biogas Production to the participant teachers.

Doç. Dr. Ersin AKYÜZ, katılımcı öğretmenlere Rüzgar ve Güneş Enerjisi konuları hakkında seminerler ve eğitimler verdi. (Assc. Prof. Ersin Akyüz gave seminars and training courses about Solar Energy and Wind Energy to the participant teachers.)

Doç. Dr. Burcu G. CABBAR (Biyoloji Eğitimi), İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’den gelen öğretmenler ile Yeşil Öğrenci Aktiviteleri gerçekleştirdi. (Assc. Prof. Burcu G. CABBAR (Biology Education) shared Green Student Activities with the participant teachers from Spain, Portugal, Türkiye and Greece.)

Adres

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina Makine Mühendisliği Bölümü 10145 Altıeylül / Balıkesir

İletişim

0266 612 11 94
makine@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: