Staj Defter Teslim Süreci

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında ders kaydı yaptıracak öğrenciler, staj defterlerini okulun açılışından itibaren bir ay içinde staj duyurusunda ilan edilen Google Clasroom adreslerine yükleyecek staj sicil fişlerini kapalı zarf içerisinde bölüm sekreterine teslim edecektir (Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi 7. Maddenin 1. fıkrasının d bendi). Staj sonuçları final sınavları öncesinde staj komisyonu tarafından sonuçlandırılacaktır.

Mezun durumda olan öğrenciler staj defterlerini staj bitimini takiben en geç bir ay içerisinde staj duyurusunda ilan edilen Google Clasroom adreslerine yükleyecek staj sicil fişlerini kapalı zarf içerisinde bölüm sekreterine teslim edecektir. 

Mezun durumda olan öğrenciler için staj komisyonları her ayın 15.-20. Günleri arası teslim edilen defterleri değerlendirecek ilgili öğrencilerin akademik danışmanlarına bilgi vererek her ayın 20.-25. Günleri arası stajlar sonuçlandırılacaktır.

Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerimiz OBS’ye staj girişlerini yapmaları gerekmektedir. Staj defterlerinizin pdf formatında staj bitimini takiben en geç 1 ay içerisinde aşağıda belirtilen Google Classroom linklerine yüklenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kapalı zarf içerisindeki staj sicil fişlerinizin iadeli-taahhütlü olarak aşağıda belirtilen adrese firma tarafından kargolanması veya kapalı zarf içerisinde makine mühendisliği bölüm sekreterliğine öğrencinin elden teslimi istenmektedir. Gönderilecek kargo üzerine yapılan staj türü yazılmalıdır. Kargo süreci tamamen öğrenci sorumluluğunda olup, herhangi bir kaybolma durumunda staj reddi söz konusudur. Bu nedenle kargo işlemlerinde gerekli özeni göstermeniz gerekmektedir. (Staj defteri teslim tarihleri mezun durumunda olan öğrencilerimizi kapsamamaktadır. Staj bitimini takiben en geç 1 ay içerisinde staj sicil fişi kargolanması/staj defterinin pdf formatında Classroom’a yükleme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

(Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi 7. Maddenin 1. fıkrasının c bendine istinaden öğrenci tarafından yapılan çalışmalar, mürekkepli kalemle, okunaklı biçimde ve mesleki terminolojiye dikkat edilerek hazırlanmalıdır.)

DİKKAT! 

  • Her staj için ayrı bir defter düzenlenmeli (aynı firmada yapılsa da) ilişkili olan classroom ekibine yüklenmelidir. (Genel atölye-Mamul Montaj ve İşletme Organizasyon stajı için ayrı ayrı sicil fişi firma tarafından doldurulmalıdır.)
  • 2021-2022 Yaz döneminde staj yapıp aynı zamanda yaz okulundan ders alan öğrencilerimizin stajları geçersiz sayılacaktır.
  • Staj defterleri el yazısı ile yazılmalıdır (bilgisayar ortamında yazılmamalıdır.).

 

Genel Atölye Stajı için sınıf kodu;      p47qv2d

Mamul Montaj Stajı için sınıf kodu;  
dlv2zm7

İşletme Stajı için sınıf kodu;              gchycpb

 

Sicil fişi gönderim adresi: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Sekreterliği 10145 Altıeylül / Balıkesir

Adres

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ek Bina Makine Mühendisliği Bölümü 10145 Altıeylül / Balıkesir

İletişim

0266 612 11 94
makine@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: