Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

MİSYON

Elektronik haberleşme günümüzde kullandığımız bireysel ve toplu iletişim araçları göz önünde bulundurulduğunda son yıllarda çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Elektronik iletişimin yeni teknolojilerle gelişmesi ve yaygınlaşması kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Programımızın amacı, Elektronik Haberleşme Teknolojisi ile ilgili olan kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojiye uyum sağlayıp kendini yenileyebilecek tekniker yetiştirmektir.

Ayrıca, mesleki derslerin yanı sıra akademik derslerden de edinilen bilgileri bilinçli bir şekilde günlük hayatında uygulayabilen mezunlar vermektir.

Verilen ders ve uygulamalar, öğrencinin bilimsel inceleme ve kararlarındaki becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

VİZYON

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik iletişim teknolojilerinde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, analitik düşünebilen ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

PROGRAM HAKKINDA

TARİHÇE

Program 1991 yılında kurulmuştur. Programda 2 öğretim üyesi/görevlisi ve 1 elektronik teknikeri görev yapmaktadır. Program ile ilgili faaliyetler Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğretim elemanları ve Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile beraber tasarlanmaktadır. Programda temel eğitim, günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik sağlam bir meslek eğitimi laboratuvar uygulamalarıyla desteklenerek profesyonelce çalışmalar sağlanmaktadır. Elektronik Haberleşme Teknolojisi programında dersler; gerekli teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Bölümün laboratuvarları modern araştırma ekipmanları ve bilimsel destek sağlayacak donanımlara sahiptir.

KARİYER OLANAKLARI/İSTİHDAM ALANLARI

Elektronik Haberleşme Programındaki ders,  atölye ve laboratuar çalışmaları ile Endüstriye Dayalı Eğitimini (EDE) tamamlayan öğrenciler, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Teknikerliği diploması almaya hak kazanır.Elektronik Haberleşme Teknikeri olarak mezun olan öğrencilerimiz haberleşme cihazlarının imalatı, kurulması, bakımı ve onarımı konularında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında iş bulabilirler. Ayrıca mesleği ile ilgili kendi işyerini açma imkânları da vardır. Mezunlarımız; elektronik ve haberleşme teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı pek çok özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Program mezunlarının iş bulma olanaklarının yoğun olduğu sektörler;Ülkemizde ve yurt dışında hızla büyüyen telefon ve internet sektöründe hizmet veren kablolu ve Mobil haberleşme (GSM) sektör ana kuruluşları ve taşeronları, (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, TürkSat, UyduNet vb.)

Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri, (Aselsan, TAI vb.)

Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü,

Uydu haberleşme sektörü,

Telefon santralleri, cep telefonu, fax pazarlama ve teknik servisleri,

Bilgisayar ve çevre ürünlerinin pazarlama ve teknik servisleri,

Elektrik-Elektronik-Haberleşme Ürünleri Cihaz Üretim Fabrikaları,

Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör birimleri,

Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların Elektronik haberleşme birimleri ve bunlara ait teknik servisleri, (DHMİ, THY vb.)

İlgili meslek okullarında okuyup TSK’nin değişik bünyeleri olarak sayılabilir.

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ön Lisans derecesi ve Elektronik Haberleşme TeknolojisiTeknikeri unvanı alırlar. 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Meslek liselerinin haberleşme, elektronik, elektrik, gemi elektroniği, uçak bakım teknisyenliği, kontrol ve otomasyon sistemleri bölümlerinin birinden mezun olanlar ile bu bölümler dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar kontenjan dahilinde “ElektronikHaberleşmeTeknolojisi”önlisansprogramınabaşvurabilirler. Gereken koşullara sahip olanlar ve ÖSYM Başkanlığınca yapılan YKS sınavına girip “Temel Yeterlilik Testi (TYT)”nden yeterli puanı alanlar programa yerleştirilirler.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır.)

SINAVLAR, ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine ve pratik derslerinenaz%80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav (vize) ve en az 1 yarıyıl sonu sınavına (final) tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının %60'ı alınarak başarı notu belirlenir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 45’i sağlama zorunluluğu vardır. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemindeki uygun tabloya göre harfe dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.

BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişlerde uyulması gereken usul ve esaslar “Balıkesir Üniversitesi Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge"de düzenlenmiştir.

Merkezi yerleştirme taban puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir. Yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgili web adresinde düzenlenmiştir.

BÖLÜMDEN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapma imkânına sahiptirler.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programından Dikey Geçiş yapılabilecek lisans Programları aşağıdaki gibidir:

Alan

Kodu

Ön Lisans Mezuniyet Alanı

Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

1180

1181

1152

9063

1153

8524

1154

6155

9067

9068

Haberleşme

Haberleşme Teknolojisi

Elektrik  

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrik-Elektronik                

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

Elektronik

Elektronik Haberleşme

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Fizik

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Kontrol Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Uçak Elektrik-Elektronik

PROGRAMIN ATÖLYE VE LABORATUVARLARI

  • Elektronik Haberleşme Laboratuvarı
  • Ölçme Laboratuvarı
  • Dijital Elektronik Laboratuvarı

 

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: