Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı

MİSYON

Endüstride kullanılan elektrik, analog-sayısal elektronik, mikrobilgisayar ve otomasyon unsurlarını barındıran sistem ve donanımları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, programlanabilir cihazları kullanabilen teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

VİZYON

Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip, analog ve sayısal elektronik devreler üzerinde temel analizleri yapabilen, elektronik modülleri kullanabilen, alanıyla ilgili elektrik, elektronik ve mekanik ölçümleri yapabilen, kontrol ve otomasyon sistemlerinde arıza tespiti, bakım-onarımı yeteneğine haiz, elektrik ve elektronik devre tasarım-simülasyon yazılımlarını kullanabilen, temel mekanik ve malzeme bilgisine sahip, teknik resim, bilgisayar destekli tasarım ve imalatı bilen, orta düzeyde mekanik sistemleri tasarlayabilen ve kontrol organlarını programlayabilen, mekanik sistemlerin sürülmesinde uygun elektrik motorlarını ve motor sürücülerini seçebilen, hidrolik ve pnömatik devre ve elemanlarını tanıyan, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek.
Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

PROGRAM HAKKINDA

TARİHÇE

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı,  Balıkesir Meslek Yüksekokulunun 19 programından  birisi  olarak 1994 yılında kurulmuştur. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı Elektronik ve Otomasyon Bölümündeki 3 programdan biridir. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı normal öğretim olarak faaliyet göstermektedir. Program 4 öğretim üyesi/görevlisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

KARİYER OLANAKLARI/İSTİHDAM ALANLARI

Kontrol ve otomasyon sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.
Örnekler :
Elektronik Otomasyon Firmaları
Cihaz geliştirmekle uğraşan ARGE firmaları
Test ve kontrol şirketleri
Elektronik güvenlik sistemleri geliştiren şirketler.
Otomobil parçası üreten fabrikalar
Otomobil üreten fabrikalar
Bilgisayar servis şirketleri
Hidrolik Pnömatik devre tasarımı firmaları
Robot bakım ve onarım firmaları

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Ön Lisans derecesi ve Kontrol ve Otomasyon Tekniker unvanı alırlar. 

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden veya  normal liselerden mezun olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp  ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için en az 120 AKTS ders alması ve genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. Ayrıca zorunlu 30 günlük stajını "başarılı" olarak tamamlaması gerekir.

SINAVLAR ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav (vize) ve en az 1 yarıyıl sonu sınavına (final) tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 üzerinden değerlendirip, ara sınavın %40'ı, dönem sonu sınavının %60'ı alınarak başarı notu belirlenir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma, ortalama olarak da 45’i sağlama zorunluluğu vardır. Başarı notu tabloya göre harfe dönüştürülür. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.

BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Balıkesir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişlerde uyulması gereken usul ve esaslar “Balıkesir Üniversitesi Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge’de (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/61834) düzenlenmiştir.

Merkezi yerleştirme taban puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir. Yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ilgili web adresinde düzenlenmiştir.

BÖLÜMDEN DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektrik –Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Adres
İletişim


Bizi Takip Edin: