Sempozyum Çağrısı

Cumhuriyetimizin 100. Yılında

BALIKESİR’İN KÜLTÜREL MİRASI II
ULUSLARARASI SEMPOZYUM
 (03-05 KASIM 2023)

Balıkesir jeo-stratejik konumu, coğrafi özellikleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesidir. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehrimiz; tarihi, mimari, iktisadi, kültür, sanat ve edebiyat, eğitim vb. özellikleriyle de öne çıkmaktadır. Bu zenginlikler, pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamıştır. Kadim bir şehir olan Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karesi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet Dönemi ve özellikle de Milli Mücadelede üstlendiği öncü rol ile her zaman önemli bir şehir olmuştur. Balıkesir’in bu kadim tarihi ve kültürel mirasının tespiti ve gelecek kuşaklara aktarılması, şehrin ruhu ve yaşayanların kimliği açısından da hayati önemi haizdir.

Bu bağlamda Balıkesir’in sosyo-kültürel, tarihi, mimari, dini vb. alanlardaki kültürel mirasının interdisipliner bir yaklaşımla ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabilmek amacıyla 2022 yılında birincisini yaptığımız ve ikincisi de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyinin desteği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 03-05 Kasım 2023 tarihlerinde Balıkesir’de “Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu II” adıyla düzenlenecektir.

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek olan sempozyum, Balıkesir’e ait kültürel miras bağlamında ortak kültür, dil, tarih, edebiyat, coğrafya, sanat, musiki, mimari, din, eğitim vb. konuları içeren bildirilerin yer alacağı yeni bilimsel çalışmalarla ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetleri, ISBN'li bildiri özet kitabında yayımlanacaktır. Tam metinlerin ise, uluslararası formata uygun bir şekilde kitap bölümü olarak yayımlanması planlanmaktadır. Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Farklı disiplinlerden bildirilerin kabul edileceği Balıkesir’in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu II’ ye bildirileriniz ile katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Ekte afişi bulunan sempozyuma kulturelmiras.balikesir.edu.tr adresinden erişim sağlayabilir, sorularınız için blksempozyum@gmail.com mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.