Misyon - Vizyon

MİSYON

Üniversitemizin taraf olduğu hukuki ilişkileri Üniversitemizin hak ve menfaatleri yönünde düzenlemek, hukuki uyuşmazlıkların Üniversitemiz menfaatleri yönünde çözüme kavuşturulmasını sağlamak, Üniversitemiz tasarruflarının hukuka uygun şekilde oluşumunu ve icrasını sağlamak amacıyla her türlü hukuki hizmeti sunmak.

VİZYON

Hukuk Müşavirliği olarak bilgi ve iletişim çağının gereklerini, etkin kamusal hizmet sunmaya ilişkin ilkeleri özümsemiş, gelişime açık personeliyle çalışma disiplini ve etkinliği bakımından kurum içinde ve dışında örnek olmak.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 10145 Çağış Yerleşkesi/BALIKESİR

İletişim

(0266) 6121400 ( 9 hat )
hukuk@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: