Staj

*STAJ İŞ AKIŞ ŞEMASI*


 • Staj hükümleri Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi'nde açıklanmıştır. Yönerge için tıklayınız.
 • Bölümümüz öğrencileri stajlarını 6. Yarıyıl sonundan itibaren yaz tatili içerisinde yapabilirler.
 • Staj yapacak öğrenciler websayfasında duyurusu yapılacak olan  tarih aralıklarından birinde stajlarını yapacaklardır.
 • Staj süresi 30 iş günüdür. Bu süre bölünemez, sadece bir iş yerinde tamamlanabilir.
 • Öğrenciler staj yapacakları işyerini kendileri bulacaklardır. Staj yurt içi ya da yurt dışında yapılabilir. Staj yapılacak yerin nitelikleri ile stajın içeriğinin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün eğitim ve staj uygulamasının amacına uygun olması gerekir.
 • Staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin 3 iş gününü aşmayan yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 20'sini geçemez.

 STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 1. https://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/fen-edebiyat-fakultesi-4083 adresindeki "Zorunlu Staj Başvuru Formu" doldurulur.
 2. Staj yapacak öğrenci bu belgeyi fotoğraflı 2 adet “ıslak imzalı” olarak doldurup ilk olarak kendi imzalar. Ardından staj Komisyon Başkanının onayını ve imzasını aldıktan sonra,Bölüm Başkanına ve Dekan Yardımcısına imzalatıp,staj yapacağı kuruma/firmaya staj formunu ve staj sözleşmesini onaylattır. Tüm imzalardan sonra Staj formu, Staj sözleşmesini ve staja başlamadan 20 gün önce E- Devlet üzerinden alacağı SPAS Müstehaklık Sorgulama belgesi çıktısı,T.C. Kimlik Kartı fotokopisi ile birlikte staja başlamadan en geç 20 gün önce Bölüm Sekreterliğine teslim eder.       
 3. Staj sözleşmesi için tıklayınız.                                   

  STAJ SIRASINDA ve SONUNDA NELER YAPILIR?

 1. Öğrenciler, http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/fen-edebiyat-fakultesi-881  adresindeki staj yönergesindeki kurallara uymak zorundadır.
 2. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında staj yaptıkları iş yerindeki çalışmalarını günlük olarak  Staj Defteri'ne yazarlar ve staj sonunda bu defterin her sayfasını staj yaptıkları kurumun yetkili elemanlarına imzalatırlar.
 3. Staj yapılan kurum, staj sonunda Staj Tamamlama Belgesi ve öğrencilerin devam, çalışma başarıları ile tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere hazırlanan Staj Değerlendirme Formu'nu doldurarak kapalı bir zarf içinde öğrencinin staj evrakına ekler.
 4. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için öncelikle işletmelerce doldurulacak staj değerlendirme formuna göre başarılı olması gereklidir.
 5. Öğrenciler Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formu’nu içeren dosyayı stajı takip eden akademik takvimin başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde bölüm staj sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. Zamanında teslim edilmeyen staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından kabul edilmez.
 6. Staj yapan öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi'nde belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj Komisyonu

  Doç. Dr. Hatice YILDIRIM

  Dr.Öğr. Üy. Selma ÇELEN YÜCETÜRK

  Dr.Öğr. Üy. Nelin HACIOĞLU

 

 

 

 

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Çağış Kampüsü 10145 BALIKESİR

İletişim

+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12
mbg@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: