Misyon- Vizyon

Fakültemizin Misyonu;

          Fakültemiz güçlü donanıma sahip, disiplinlerarası çalışma kültürü olan, nitelikli ve özgün araştırmalar yapabilen, rekabetçi, kendini sürekli geliştirmeyi bilen kalifiye sağlık çalışanları yetiştirilmesini, toplumun sağlığını geliştirici, yaşam kalitesini artırıcı hizmet sunmayı ve halk sağlığı sorunlarına çözümler sunmayı benimsemektedir.

         Bu çerçevede Fakültemizde sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde, bilimsel düşünceye sahip, her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek, mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış, kanıta dayalı uygulamalarla hizmet sunacak, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve sosyal grupların baş etme gücünü artıracak, çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel gelişmelere açık ve mesleki etik kuralları doğrultusunda çalışacak ebe, hemşireler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve gerontologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Fakültemizin Vizyonu;

 

       Eğitim-öğretimde, bilimde, sağlıkta ve toplumsal katkıda ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören araştırmacı, çağdaş, bilimsel, akılcı ve yenilikçi bir fakülte olmaktır.

       Eğitim, yönetim, araştırma, uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen sağlık eğitim kurumları arasında yer almaktır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. kat)

İletişim

Tel: + 90 266 244 00 10 Fax: + 90 266 249 71 25
saglikfak@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: