Misyon & Vizyon

MİSYON

Balıkesir Üniversitesinde seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afetlere karşı personelin ve öğrencilerin korunması, hayati öneme haiz mekanizmanın ve malzemenin korunması, acil tamir ve ıslahı, Sivil Savunma servislerinin kurulması, donatımı ve eğitimini sağlamaktır.

VİZYON

Balıkesir Üniversitesindeki tüm birimlerin seferberlik ve savaş ile afetlerde etkin görev almasını sağlamak ve bu tür durumlardan en az zarar ile kurtulması için eğitim, tatbikat ve planlar yapmak.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi BALIKESİR

İletişim

0266 6121400 - 1051/1052
svlsvn@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: