Hayvan Hastanesi Yönetimi

                                                      HAYVAN HASTANESİ YÖNETİMİ 

                                                                              

                        BAŞHEKİM                                                             BAŞHEKİM YARDIMCISI                                     

                Doç. Dr. Nevzat SAAT                                  Dr.Öğr. Üyesi Eyüp Tolga AKYOL