Yönetim

                                                   Fakülte Yönetimi

 

                     
  Prof. Dr. Ziya İLHAN             Doç. Dr. Muharrem EROL             Doç. Dr. Murad GÜRSES
  Dekan V.           Dekan Yardımcısı                     Dekan Yardımcısı            
  zilhan@balikesir.edu.tr           erolmuharrem@hotmail.com           mgurses@balikesir.edu.tr
  0266 613 66 92 - 241101               0266 613 66 92 - 241104                0266 613 66 92 - 241103

 

                                                  Fakülte Yönetim Kurulu

 

Prof. Dr. Ziya İLHAN    
Dekan V.    
zilhan@balikesir.edu.tr    
0266 613 66 92 - 241255    
     
     
Prof. Dr. Ergün DEMİR Prof. Dr. Mehmet Faruk AYDIN Prof. Dr. Osman İrfan İlhak
Profesör Üye Profesör Üye Profesör Üye
ergun@balikesir.edu.tr mfaydin@balikesir.edu.tr irfan.ilhak@balikesir.edu.tr
0266 613 66 92 - 241345 0266 613 66 92 - 241246 0266 613 66 92 - 241327
     
     
Doç. Dr. Hakan TAVŞANLI Doç. Dr. Uğur AYDOĞDU Dr. Öğr. Üyesi Büşra YARANOĞLU
  Doçent Üye Doçent Üye Dr. Öğr. Üyesi Üye
tavsanli@balikesir.edu.tr ugur.aydogdu@balikesir.edu.tr busrayaranoglu@balikesir.edu.tr
0266 613 66 92 - 241326 0266 613 66 92 - 241452 0266 613 66 92 - 241355
     
     
Orhan DURAK    
Raportör     
odurak@balikesir.edu.tr    
0266 613 66 92 - 241105    

   

 

                                                   Fakülte Kurulu

 

Prof. Dr. Ziya İLHAN        
Dekan V.        
zilhan@balikesir.edu.tr        
0266 613 66 92 - 241255        
         
         
Prof. Dr. Ergün DEMİR Prof. Dr. Hasan ÖZEN Prof. Dr. Şükrü Metin PANCARCI Prof. Dr. Zekeriya ÖZÜDOĞRU Prof. Dr. Osman İrfan İLHAK
Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı
ergun@balikesir.edu.tr hasan.ozen@balikesir.edu.tr pancarci@balikesir.edu.tr zekeriya.ozudogru@balikesir.edu.tr irfan.ilhak@balikesir.edu.tr
0266 613 66 92 - 241345 0266 613 66 92 - 241514 0266 613 66 92 - 241226 0266 613 66 92 - 241243 0266 613 66 92 - 241327
         
         
Prof. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN Prof. Dr. Erdoğan UZLU Prof. Dr. Ali BAYRAKDAR Doç. Dr. Barış GÜNER Doç. Dr. Uğur AYDOĞDU
Profesör Üye Profesör Üye Profesör Üye Doçent Üye Doçent Üye
sukruhakan@balikesir.edu.tr erdoganuzlu@balikesir.edu.tr alibayrakdar@balikesir.edu.tr baris.guner@balikesir.edu.tr ugur.aydogdu@balikesir.edu.tr
0266 613 66 92 - 241216 0266 613 66 92 - 241514 0266 613 66 92 - 241457 0266 613 66 92 - 241219 0266 613 66 92 - 241452
         
         
Dr. Öğr. Üyesi Büşra YARANOĞLU Orhan DURAK      
Dr. Öğr. Üyesi Üye Raportör       
busrayaranoglu@balikesir.edu.tr odurak@balikesir.edu.tr      
0266 613 66 92 - 241355 0266 613 66 92 - 241105