2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Kontenjan ve Başvuruları Hk.

  • 2019-12-27

2019–2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ilgili Anabilim Dallarına, aşağıda ilanda belirtilen sayıda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabulü Yönergesi

Yabancı Uyruklu Kayıt Formu

Özel Öğrenci Başvuru Formu (Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14.maddesi hükümleri uygulanır.)

Not: Kullanıcı Oluşturur iken Gmail adresinizi yazmayınız. Diğer Mail adreslerini tercih ediniz.

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu