Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvuruları
  • 2021-10-12

Öğrencilerin hangi birimlerde ve ne tür işlerde, işin niteliği ve kaç kısmi zamanlı çalıştırılacağı ile ilgili Kontenjan Listeleri için tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Fakültemizde kısmi zamanlı olarak çalıştırılmak üzere öğrenciler alınacaktır.
Fakültemizde Kısmi Zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin, 12 Ekim-20 Ekim 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bürosuna başvuru için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Belirtilen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.)

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

ç) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

d) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

e) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

f) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmenin, sözleşmeye aykırılık nedeniyle feshedilmemiş olmak,

g) Kısmi zamanlı çalışma süreleri içinde staj yapmamak,

Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Kısmi Zamanlı Öğrenci  Çalıştırma Kılavuzu

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler:

1) Başvuru Formu (forma buradan ulaşabilirsiniz)

2) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,

3) Yeni tarihli öğrenci belgesi ve disiplin belgesi

4) 1 adet vesikalık fotoğraf

5) IBAN numarası (Halk Bankası Balıkesir Şubesine ait hesap açılması. Halk Bankasında hesabı olan öğrenciler yeni hesap açmayacaktır)

6) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (İşveren kısmı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından imzalanacaktır.) (forma buradan ulaşabilirsiniz)

7) SGK İlişik Taahhütname Formu (forma buradan ulaşabilirsiniz)

8) SGK Provizyon Belgesi (E-Devlet sisteminden veya SGK’dan öğrenci kendisi alacaktır.)

9) İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi (Tüm sayfalar öğrenciler tarafından okunup imzalanacaktır.) (forma buradan ulaşabilirsiniz)

Not: Yukarıdaki yazılı belgelerden herhangi biri eksik olduğu takdirde öğrencinin işe giriş işlemi yapılmayacaktır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, BALIKESİR

İletişim

Tel:+ 90 266 612 10 00 / + 90 266 612 12 78 Faks: +90 266 612 12 15
E-posta adresi: fef@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: