Misyon - Vizyon

  Misyon :Bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı ve çağdaş bir öğretim kültürü ile toplumsal değerlere, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

 

 Vizyon : İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak Türkiye ve dünyada tanınan bir fakülte olmaktır.

 

İletişim
© 2020 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu