Kalite Komisyonu

Mühendislik Fakültesi Birim Kalite Komisyon Temsilcisi ve Komisyon Üyeleri

Ad-Soyad

Fakülte/Bölüm

E-mail

Dr.Öğr.Üyesi Atilla MUTLU

Mühendislik Fakülte Temsilcisi

amutlu@balikesir.edu.tr

Doç.Dr. Umut OKKAN

MF/ İnşaat Müh. Kom. Temsilcisi

umutokkan@balikesir.edu.tr

Arş.Gör. Umut KIRDEMİR

MF/ İnşaat Müh. Kom.Üyesi

umutkirdemir@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Ali Kamil YÜKSEL

MF/ Jeoloji Müh. Kom. Temsilcisi

akyuksel@balikesir.edu.tr

Arş. Gör.Dr. Cumhur KOCABAŞ

MF/ Jeoloji Müh. Kom.Üyesi

cumhur.kocabas@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi İlker EREN

MF/ Makine Müh. Kom. Temsilcisi

ieren@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr Üyesi Veli Gökhan DEMİR

MF/ Makine Müh. Kom. Üyesi

veligokhandemir@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Zürriye GÜNDÜZ

MF/ Çevre Müh. Kom. Temsilcisi

zyilmaz@balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Süleyman UZUNER

MF/ Çevre Müh. Kom. Üyesi

suzuner@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Yavuz YÜKSEL

MF/Gıda Müh. Kom. Temsilcisi

yavuzyuksel@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Sündüz Sezer KIRALAN

MF/Gıda Müh. Kom. Üyesi

sezerkiralan@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Kadriye ERGÜN

MF/ Endüstri Müh. Kom. Temsilcisi

kergun@balikesir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi M.A. Beyazıt OCAKTAN

MF/ Endüstri Müh. Kom. Üyesi

bocaktan@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Melike Sultan KARASU AŞNAZ

MF/ Endüstri Müh. Kom. Üyesi

melike.karasu@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin KUVAT

MF/Bilgisayar Müh. Kom. Temsilcisi

gkuvat@balikesir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDIN

MF/Bilgisayar Müh. Kom. Üyesi

fatih.aydin@balikesir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serhat KÜÇÜKDERMENCİ

MF/ Elektrik Elektronik Müh. Kom. Temsilcisi

kucukdermenci@balikesir.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Alp KARADENİZ

MF/ Elektrik Elektronik Müh. Kom. Üyesi

akaradeniz@balikesir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat TAN

MF/ Mekatronik Müh. Kom. Temsilcisi

fuattan@balikesir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat KILIÇ

MF/ Mekatronik Müh. Kom. Üyesi

fuatkilic@balikesir.edu.tr

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

Adres

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çağış Yerleşkesi (Bigadiç yolu üzeri 17. km) 10145, Paşaköy Mah./ALTEYLÜL/BALIKESİR

İletişim

Faks:0 266 612 12 57 Tel:0.266.612 11 94-95
mf@balikesir.edu.tr - mfogrenci@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: