Kalite Komisyonu

Mühendislik Fakültesi Birim Kalite Komisyon Temsilcisi ve Komisyon Üyeleri

Ad-Soyad

Fakülte/Bölüm

E-mail

  Doç.Dr. Gülşen AYDIN KESKİN

  Mühendislik Fakülte

   Temsilcisi

  gulsen.keskin@balikesir.edu.tr

Doç.Dr. Umut OKKAN

MF/ İnşaat Müh. Kom. Temsilcisi

umutokkan@balikesir.edu.tr

Arş.Gör. Umut KIRDEMİR

MF/ İnşaat Müh. Kom.Üyesi

umutkirdemir@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Ali Kamil YÜKSEL

MF/ Jeoloji Müh. Kom. Temsilcisi

akyuksel@balikesir.edu.tr

Arş. Gör.Dr. Cumhur KOCABAŞ

MF/ Jeoloji Müh. Kom.Üyesi

cumhur.kocabas@balikesir.edu.tr

   Dr.Öğr.Üyesi Tuğrul AKYOL

 

 

MF/ Makine Müh. Kom. Temsilcisi

 

akyol@balikesir.edu.tr

 

 

Dr.Öğr Üyesi Veli Gökhan DEMİR

 

MF/ Makine Müh. Kom. Üyesi

  veligokhandemir@alikesir.edu.tr

 

 Arş. Gör. Onur YAŞAR

 

MF/ Makine Müh. Kom.Üyesi

 

onur.yasar@balikesir.edu.tr

 

     Arş. Gör. Yunus Emre NEHRİ

 

MF/Makine Müh. Kom.Üyesi

yunusnehri@balikesir.edu.tr

 

Doç.Dr. Baybars Ali FİL

MF/ Çevre Müh. Kom. Temsilcisi

 

baybars@balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Süleyman UZUNER

MF/ Çevre Müh. Kom. Üyesi

 

suzuner@balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Gülşah TULGER KARA

MF/ Çevre Müh. Kom. Üyesi

 

gulsah.tulgerkara@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Elif SAVAŞ

MF/Gıda Müh. Kom. Temsilcisi

 

esavas@balikesir.edu.tr

   Dr.Öğr.Üyesi Yavuz YÜKSEL

 

MF/Gıda Müh. Kom. Üyesi

 

yavuzyuksel@balikesir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi M.A. Beyazıt OCAKTAN

MF/ Endüstri Müh. Kom. Temsilcisi

 

ocaktan@balikesir.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Kadriye ERGÜN

MF/ Endüstri Müh. Kom. Üyesi

 

kergun@balikesir.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melike S. KARASU  AŞNAZ

MF/ Endüstri Müh. Kom. Üyesi

karasu@balikesir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin KUVAT

MF/Bilgisayar Müh. Kom. Temsilcisi

 

gkuvat@balikesir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNEŞ

MF/Bilgisayar Müh. Kom. Üyesi

 

hgunes@balikesir.edu.tr

Arş.Gör. A. Hüseyin EZİRMİK

MF/Bilgisayar Müh. Kom. Üyesi

huseyin.ezirmik@balikesir.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Serhat KÜÇÜKDERMENCİ

MF/ Elektrik Elektronik Müh. Kom. Temsilcisi

kucukdermenci@balikesir.edu.tr

Doç.Dr. Sabri BIÇAKÇI

MF/ Elektrik Elektronik Müh. Kom. Üyesi

sbicakci@balikesir.edu.tr

Araş. Gör. Dr. Alp KARADENİZ

MF/ Elektrik Elektronik Müh. Kom. Üyesi

akaradeniz@balikesir.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ