Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ;

Atatürk İlke ve devrimlerinden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili yasal mevzuattan, Balıkesir Üniversitesinin misyonu, stratejik hedefleri ve çalışma ilkeleriyle bilim etiğinden ödün vermemek kaydıyla, sosyal bilimler alanında ülkemizin ve üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim ve meslek insanlarının yetiştirilmesini sağlamak; araştırma yapılması, bilgi üretilmesi, aktarılması, paylaşılması ve yayınlanması için gerekli ortamı hazırlamak; topluma hizmet, katılımcılık, insanî değerlere saygı, yaşanılan çevreyle uyum, işbirliği ve sürekli gelişme ilkeleri ışığında etkinliklerimizi gerçekleştirirken bilimin saygınlığını artıran bir birim olmaktır.

VİZYONUMUZ;

Lisansüstü eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları; yaratıcı, yönlendirici ve paylaşımcı yapısıyla; Türkiye'de sosyal bilimler alanında ön sıralarda yer alan saygın bir Sosyal Bilimler Enstitüsü olmaktır.

Adres

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Çağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR

İletişim

0-266-612 14 00 (Dahili:101401-101402)
sbe@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: