Türkiye'deki Sosyoloji Bölümleri

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

http://fef.ibu.edu.tr/index.php/tr/sosyoloji-bolumu

2. Adnan Menderes Üniversitesi

http://www.akademik.adu.edu.tr/bolum/fef/sosyoloji/

3. Adıyaman Üniversitesi

http://sosyoloji.adiyaman.edu.tr/

4. Afyon Kocatepe Üniversitesi

http://www.sosyoloji.aku.edu.tr/

5. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

https://www.agri.edu.tr/tr/fakulteler/fen/kategori/fenedebiyat-sosyolojibolumu

6. Akdeniz Üniversitesi

http://sosyoloji.edebiyat.akdeniz.edu.tr/tr

7. Anadolu Üniversitesi

https://www.anadolu.edu.tr/akademik/fakulteler/141/sosyolojibolumu/program-profili

8. Ankara Üniversitesi

http://sosyoloji.humanity.ankara.edu.tr/

9. Artvin Çoruh Üniversitesi

http://www.artvin.edu.tr/tr/menu/739/728/sosyoloji-bolumu

10.Atatürk Üniversitesi

http://www.atauni.edu.tr/#birim=sosyoloji

11.Bartın Üniversitesi

http://edebiyat.bartin.edu.tr/Bolumler/bolumler_ana_sayfa.aspx?bolum_id=38

12.Bahçeşehir Üniversitesi

http://bahcesehir.edu.tr/icerik/3148-fen-edebiyat-fakultesi-sosyoloji

13.Başkent Üniversitesi

http://sos.baskent.edu.tr/kw/index.php

14.Batman Üniversitesi

http://fef.batman.edu.tr/Sayfalar/Akademik-Birimler/Fakulteler/FenEdebiyat-Fakultesi/Bolumler/Sosyoloji-Bolumu/Genel-Bilgiler/332

15.Beykent Üniversitesi

http://www.beykent.edu.tr/akademik/lisans/fen-edebiyat-fakultesi/sosyoloji- 1/sosyoloji-1

16.Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyatfakultesi/bolumler/sosyoloji-bolumu/genel-bilgi

17.Boğaziçi Üniversitesi

http://sociology.boun.edu.tr/page.php?id=4&lang=tr

18.Cumhuriyet Üniversitesi

http://www.cumhuriyet.edu.tr/bolum.php?cubid=

19.Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

http://sosyoloji.comu.edu.tr/

20.Çankırı Karatekin Üniversitesi

http://sosyoloji.karatekin.edu.tr/

21.Dicle Üniversitesi

http://www.dicle.edu.tr/sosyoloji-bolumu

22.Dokuz Eylül Üniversitesi

http://sosyoloji.deu.edu.tr/index.php/tr/

23.Dumlupınar Üniversitesi

http://fef.dpu.edu.tr/index/sayfa/995/sosyoloji

24.Ege Üniversitesi

http://edebiyat.ege.edu.tr/bolumler/sosyoloji/index.html

25.Erciyes Üniversitesi

http://edebiyat.erciyes.edu.tr/bolumler/Sosyoloji/Ilahiyat-Fakultesi/2/21

26.Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/sosyoloji/

27.Galatasaray Üniversitesi

http://sosyoloji.gsu.edu.tr/tr/

28.Gaziantep Üniversitesi

http://www.gantep.edu.tr/ab/index.php?bolum=300&bolum_id=309

29.Gazi Üniversitesi

http://sosyoloji.gazi.edu.tr/

30.Giresun Üniversitesi

http://sosyoloji.giresun.edu.tr/

31. Hacettepe Üniversitesi

http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/

32. Harran Üniversitesi

http://web.harran.edu.tr/sosyoloji/tr/

33.İnönü Üniversitesi

http://cms.inonu.edu.tr/tr/sosyoloji

36.İstanbul Üniversitesi

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/sosyoloji/

37.İstanbul Arel Üniversitesi

http://www.arel.edu.tr/fen-edebiyat-fakultesi/sosyoloji

38. İstanbul Aydın Üniversitesi

http://fenedebiyat.aydin.edu.tr/sosyoloji/

39.İstanbul Bilgi Üniversitesi

http://www.bilgi.edu.tr/tr/ogrenim/fakulte-ve-yuksekokullar/sosyal-vebeseri-bilimler-fakultesi/sosyoloji-bolumu/

40.İstanbul Gelişim Üniverstesi

http://iisbf.gelisim.edu.tr/Bolumdetey-91-1-sosyoloji-.html

41.İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

http://aday.kemerburgaz.edu.tr/fakulte-ve-programlar/fen-edebiyatfakultesi/sosyoloji

42.İstanbul Şehir Üniversitesi

http://www.sehir.edu.tr/Pages/Akademik/Bolum.aspx?BID=3

43.İstanbul Ticaret Üniversitesi

http://www.ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Akademik/Fakulteler/fen_edebiyat_fakultesi

44.İzmir Ekonomi Üniversitesi

http://soc.ieu.edu.tr/tr

45.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

http://sbbf.ikc.edu.tr/S/14657/sosyoloji-bolum-tanitimi

46.Karabük Üniversitesi

http://edebiyat.karabuk.edu.tr/sosyoloji

47.Karadeniz Teknik Üniversitesi

http://www.ktu.edu.tr/sosyoloji

48.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

http://edebiyat.kmu.edu.tr/altmenu.aspx?ayrinti=157

49.Kırıkkale Üniversitesi

http://sosyoloji.kku.edu.tr/anasayfa/

50.Koç Üniversitesi

https://cssh.ku.edu.tr/akademik/sosyoloji/hakkimizda/

51.Maltepe Üniversitesi

http://fefnew.maltepe.edu.tr/sosyoloji

52.Mardin Artuklu Üniversitesi

http://sosyoloji.artuklu.edu.tr/

53.Marmara Üniversitesi

http://soc.fef.marmara.edu.tr/

54.Mersin Üniversitesi

http://www.mersin.edu.tr/akademik/fen-edebiyatfakultesi/bolumler/sosyoloji-bolumu

55.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

http://www.msgsu.edu.tr/faculties/fen-edebiyat-fakultesi/sosyoloji

56.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

http://sosyoloji.mu.edu.tr/tr/lisans-dersleri-1130

57.Muş Alparslan Üniversitesi

http://ogrenciotomasyonu.alparslan.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=031 731105344403550034404333603732232194311153111237840

58.Mustafa Kemal Üniversitesi

http://www.mku.edu.tr/main.php?page=tree&location=sosyoloji#

59. Necmettin Erbakan Üniversitesi

https://www.konya.edu.tr/sosyoloji

60. Nevşehir Üniversitesi

http://sosyoloji.nevsehir.edu.tr/

61. Niğde Üniversitesi

http://www.nigde.edu.tr/sosyoloji

62. Nişantaşı Üniversitesi

http://www.nisantasi.edu.tr/sosyoloji

63. ODTÜ

http://soc.metu.edu.tr/

64. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

http://fen.omu.edu.tr/akademik/sosyoloji-bolumu

65. Okan Üniversitesi

http://www.okan.edu.tr/insanvetoplum/sayfa/19/bolumhakkinda-2/

66.Pamukkale Üniversitesi

http://www.pau.edu.tr/sosyoloji

67.Sakarya Üniversitesi

http://www.sosyoloji.sakarya.edu.tr/tr

68.Selçuk Üniversitesi

http://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/sosyoloji/tr

69.Siirt Üniversitesi

http://sosyoloji.siirt.edu.tr/

70.Süleyman Demirel Üniversitesi

http://fef.sdu.edu.tr/sosyoloji

71.Süleyman Şah Üniversitesi

http://www.ssu.edu.tr/sosyoloji/

72.Tunceli Üniversitesi

http://www.tunceli.edu.tr/akademik/fakulteler/edebiyat/bolumler/sosyolojitr/index.asp

73.Uludağ Üniversitesi

http://sosyoloji.uludag.edu.tr/

74.Uşak Üniversitesi

http://sosyoloji.usak.edu.tr/

75.Üsküdar Üniversitesi

http://itbf.uskudar.edu.tr/sociology

76.Yeditepe Üniversitesi

http://www.yeditepe.edu.tr/bolumler/sosyoloji

77.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

http://www.ybu.edu.tr/insanvetoplum/sosyoloji/

78.Yıldız Teknik Üniversitesi

http://www.sosyoloji.yildiz.edu.tr/

79.Yüzüncü Yıl Üniversitesi

http://www.yyu.edu.tr/bbs/index.php?islem=bolum&bid=7NTU7&sayfa=akademik

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu