Komisyonlar

Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Barış ŞENTUNA

Farabi & Mevlana Koordinatörü:

Araş. Gör. Dr. Ömer KÜÇÜK

 

Enstitü Muafiyet, İntibak, Yatay Geçiş, Af ve Bilimsel Hazırlık Komisyonu

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ

Araş. Gör. Dr. Ömer KÜÇÜK

Araş. Gör. Hüseyin SAY

 

Çift Anadal Komisyonu

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ

Araş. Gör. Dr. Ömer KÜÇÜK

 

Diploma Eki Komisyonu

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ

Araş. Gör. Dr. Ömer KÜÇÜK

 

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat ÖZKUL

Dr. Öğr. Üyesi Barış ŞENTUNA

Dr. Öğr. Üyesi Yonca ALTINDAL

 

Mezuniyet İşlemleri Komisyonu:

Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ

Araş. Gör. Dr. Ömer KÜÇÜK

Araş. Gör. Hüseyin SAY

 

Bölüm Kariyer Temsilcisi

Araş. Gör. Dr. Ömer KÜÇÜK

 

Web Sorumlusu

Araş. Gör. Betül KIZILTEPE

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu