Akademik Faliyetler

AKADEMİK YAYINLAR

Okkan, U., Fistikoglu, O., Ersoy, Z. B., & Noori, A. T. (2023). Investigating adaptive hedging policies for reservoir operation under climate change impacts. Journal of Hydrology, 129286. (Q1)

Kirdemir, U., Okkan, U., & Fistikoglu, O. (2022). Projecting aridity from statistically downscaled and bias-corrected variables for the Gediz Basin, Turkey. Journal of Water and Climate Change, 13(8), 3061-3082. (Q2)

K. TÜRKER, A. YAVAŞ, T. BİROL, and C. GÜLTEKİN, “I-enkesitli betonarme kirişlerde ultra-yüksek performanslı lifli beton kullanımının değerlendirilmesi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 3, pp. 1431–1448, Jan. 2021.

Hırca, T., Eryılmaz Türkkan G., 2022. Comparison of Statistical Methods to Graphical Method in Precipitation Trend Analysis, A Case Study: Coruh Basin, Turkey. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering. 46:4605–4617.

Hırca, T., Eryılmaz Türkkan G., Niazkar M., 2022. Applications of Innovative Polygonal Trend Analyses to Precipitation Series of Eastern Black Sea Basin, Turkey. Theoretical and Applied Climatology. 147:651–667.

Okkan, U., Ersoy, Z. B., Kumanlioglu, A. A., & Fistikoglu, O. (2021). Embedding machine learning techniques into a conceptual model to improve monthly runoff simulation: A nested hybrid rainfall-runoff modeling. Journal of Hydrology, 598, 126433. (Q1)

Eryılmaz Türkkan G., Hırca, T., 2021. The Investigation of Flood Risk Perception as a Quantitative Analysis from Socio Demographic Perspective. Natural Hazards. 106 (1): 715-733

Niazkar M., Eryılmaz Türkkan G.,2021. Application of Third-Order Schemes to Improve the Convergence of the Hardy Cross Method in Pipe Network Analysis. Advances in Mathematical Physics. Article ID 6692067, 12 pages.

Niazkar M., Hajizadeh mishi F., Eryılmaz Türkkan G., 2021. Assessment of Artificial Intelligence Models for Estimating Lengths of Gradually Varied Flow Profiles. Complexity. Article ID 5547889, 11 pages

Okkan, U., & Kirdemir, U. (2020). Locally tuned hybridized particle swarm optimization for the calibration of the nonlinear Muskingum flood routing model. Journal of Water and Climate Change, 11(S1), 343-358. (Q2)

Türkkan Y.A., Eryılmaz Türkkan G., Yılmaz H., 2020. A Visual Application for Teaching Pipe Flow Optimization in Engineering Curricula. Comput Appl Eng Educ. 28(1),154-159.

Niazkar M., Eryılmaz Türkkan G., Niazkar H.R., Türkkan Y.A., 2020. Assessment of Three Mathematical Prediction Models for Forecasting the COVID-19 Outbreak in Iran and Turkey. Computational and Mathematical Methods in Medicine. Hindawi. 2020: 7056285.

Elçi, H. (2020). Seismic Strengthening of Improperly Repaired Reinforced Concrete Columns Using CFRP Confinement. Structures, 28(2020), 266-275. (https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.08.072)

K. TÜRKER and İ. B. TORUN, “Flexural performance of highly reinforced composite beams with ultra-high performance fiber reinforced concrete layer,” Engineering Structures, vol. 219, no. 110722, pp. 1–12, Sep. 2020.

A. YAVAŞ, T. BİROL, K. TÜRKER, U. HASGÜL, and H. YAZICI, “Improvement on Flexural Performance of UHPFRC with Hybrid Steel Fiber,” Teknik Dergi, vol. 31, no. 6, pp. 10379–10397, Nov. 2020.

PROJELER

TÜBİTAK-ÇAYDAG/1001/122Y083. (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Umut Okkan), İklim Değişikliği Etkileri Altında Baraj Haznelerinin İşletme Projeksiyonlarındaki Belirsizliklerin Ayrıştırılması, 15.09.2022-15.09.2025

TÜBİTAK-ÇAYDAG/1002/121Y037. (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Umut Okkan), Parametrik Işletme Kuralları Ile Iklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne Işletme Optimizasyonu 01.05.2021-01.05.2022

AKADEMİK ETKİNLİKLER

Eryılmaz Türkkan G., Serencam U., 2021. Capacity Factor Analysis in Small Hydraulic Power Plants: Application in Rize Province. 3rd International Applied Science Congress (Munzur Summit).Tunceli, Turkey.

Serencam U., Eryılmaz Türkkan G., 2021. Investigation of Renewable Energy in Turkey’s Eastern Black Sea Region Medium-Sized Hydroelectric Power Plants. 3rd International Applied Science Congress (Munzur Summit). Tunceli, Turkey.

Eryılmaz Türkkan G., Korkmaz S., 2020. Investigation of Geological Formation by Vertical Electrical Sounding Method: Bursa Case. ICOLES 2020.İstanbul, Turkey (Tam makale).

Eryılmaz Türkkan G., 2020. Investigation of Sedimentation Effects on Dam Reservoirs: Çaygören Dam Example. ICOLES 2020.İstanbul, Turkey.

Mete TÜRKOĞLU – Füsun ÇİFTÇİ; “Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Koylarının Mevcut Ulaşım Talebinin Araştırılması”Balkan Zirvesi 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (10 Mayıs 2020 Edirne), Syf.16-24, Yayın Tarihi: 25.05.2020  ISBN:978-605-06766-2-4

Mete TÜRKOĞLU – Füsun ÇİFTÇİ – Mehmet Nurullah ORMAN.; “Milli Park Araç Girişlerinin Kullanılarak Zaman Serisi Analiz Yöntemi İle Milli Parkın Araç Sayılarının Gelecek Tahmini”Balkan Zirvesi 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (10 Mayıs 2020 Edirne), Syf.25-34, Yayın Tarihi: 25.05.2020  ISBN:978-605-06766-2-4

Y. Nazım GÜLGEÇ Dr. Füsun ÜÇER ÇİFTÇİ Prof. Dr. Turgut ÖZDEMİR Sinyalize Kavşaklarda Trafik Akım Etkileşimleri Ve Webster Yöntemi İle Değerlendirilmesi
(Balıkesir Örneği)
SSN 1300-977X www.ya pi dun ya si.com.tr Mes le ki Bi lim Tek nik ve Ha ber Der gi si YEREL SÜRELİ YAYIN 20.12.2022