Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Sözleşmeler Birimi

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Sözleşmeler Birimi,

  • Fikri mülkiyet hakları konusunda akademik personelin farkındalığının arttırılması,
  • Üniversitemiz araştırmacı ve öğrencilerinin yaptıkları buluşların ve yenilikçi çalışmaların tespit edilip patent/faydalı model başvurularının yapılarak koruma altına alınması konularında hizmet vermektedir.

6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” hükümleri gereğince yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar ve/veya araştırmalar sonucunda bir buluş gerçekleştiğinde buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

Bu sebeple, Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri, stajyerleri ve çalışanlarının üniversite bünyesinde yaptıkları bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucunda veya Üniversite’nin imkânlarının kullanılması yoluyla gerçekleştirilen ve patent başvurusu yapılan faaliyetlerin üniversite yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.

İlgililerin “Patent Başvuru ve Buluş Bildirim Formu“nu BAUN Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğüne sunması ile buluştan doğan sınai mülkiyet hakkı üzerinde ilgili yasanın üniversitelere getirdiği yükümlülükler çerçevesinde, patent başvurusunun BAUN TTO’ya bildirimi ve üniversitenin hak sahipliği konusunda değerlendirme süreci başlayacaktır.

Değerlendirme sonucunda buluşun “hizmet buluşu” veya “serbest buluş” olduğuna karar verilecektir. “Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar” kapsamında “hizmet buluşu” olarak değerlendirilmesi halinde, patent ofislerine yapılacak başvuruda BAUN “Başvuru Sahibi”, buluş formunda belirtilen buluşun ortaya çıkmasında katkısı olan kişi/ler “Buluş Sahibi” olarak yer alacaktır.

Hizmet buluşu” kapsamındaki patent başvuruları BAUN TTO tarafından desteklenecektir.

Söz konusu başvurunun “serbest buluş” olarak değerlendirmesi halinde başvuru sahipleri ayrıca bilgilendirilecektir.

 

İletişim:
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERKUL
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Sözleşmeler Birimi Sorumlusu

Adres

Balıkesir Üniversitesi, Rektörlük Binası, Zemin Kat, Çağış Yerleşkesi 10145 Balıkesir

İletişim

0266 612 1400 dahili: 101076
tto@balikesir.edu.tr

Bizi Takip Edin: