SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ DUYURUSU

  • 2020-03-31

26 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sürekli İşçi alımı Sözlü Sınavını asil ve yedek olarak kazananların listeleri aşağıdadır.

Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıda yer alan belgeleri en geç 15 Nisan 2020 mesai saati bitimine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Asil olarak atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde sınav komisyonuna yazılı olarak yapılabilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, telefonu, adresi, imzası olmayan dilekçeler ile faks, e-posta yoluyla ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Duyurulur.

İSTENEN BELGELER:

  1. İşçi Bilgi Formu(Bilgisayar Ortamında Kişi Tarafından Doldurulacaktır.) Tıklayınız.
  2. Aile Durum Belgesi ( AGİ ) ( Bilgisayar Ortamında Kişi Tarafından Doldurulacak.) Tıklayınız.
  3. Feragat Dilekçesi ( Kişi Tarafından Doldurulacaktır. ) tıklayınız.
  4. Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sürekli İşçi Alım İlanında belirtilen sağlıkla ilgili özel şartları sağladığına dair)

 

  • Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonuç listesi için tıklayınız.
  • Temizlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonuç listesi için tıklayınız.
  • Temizlik Görevlisi (TMY veya eski hükümlü) Sözlü Sınav Sonuç listesi için tıklayınız.
  • İşletme İnşaat bakım-onarım Sözlü Sınav Sonuç listesi için tıklayınız.
  • Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri ve Boru Tesisatçıları Sözlü Sınav Sonuç listesi için tıklayınız.

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu