SIK SORULAN SORULAR

İLK KAYIT / KAYIT YENİLEME

Yeni kayıt yaptırdım. Öğrenci Bilgi Sistemine girmek için şifreyi nasıl temin edebilirim?
Balıkesir Üniversitesi OBS üzerinden dolduracağınız ön kayıt formunda belirteceğiniz mail adresine şifreniz gönderilecektir.

Üniversitenizin örgün öğretim programına bu sene yerleştim. Fakat sitemde neden harç borcu gözükmektedir?
Kayıtlı olup sildirmediğiniz bir yükseköğretim kurumunda kaydınız aktif olarak gözüküyorsa harç borcu çıkacaktır. En kısa sürede kayıt sildirme işini gerçekleştirerek kazandığınız okulun öğrenci işlerine bilgi veriniz.

Bölüme ilk kez Güz yarıyılında kayıt yaptırdım. OBS’ den ders seçip kaydettirmem gerekiyor mu?
Evet. Tüm yarıyıllarda (1.sınıf dahil) tüm öğrencilerin OBS’ye ders kayıt süresi içerisinde girerek yalnızca kendi yarıyılına ait dersleri seçerek danışmana gönder butonundan onaylanması için göndermeleri gerekmektedir. Aşağıdaki adresten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:
Detaylı Bilgi

Ek kontenjandan kayıt yaptıran öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları ne zaman yapılıyor?
Üniversitemizde herhangi bir telafi eğitimi yapılmamaktadır. Diğer öğrencilerle birlikte ara sınavlara girebilirsiniz.

Öğrenci Belgemi nereden alabilirim?
Fakülteniz/yüksekokulunuzun öğrenci işlerinden veya e-devlet üzerinden alabilirsiniz.

DERS KAYDI (KAYIT YENİLEME)

Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydımı yapmazsam ne olur?
Belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders alma bırakma günlerinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Güz yarıyılı ders kaydı yaptırmadım. Bir sonraki yarıyıl (bahar) ders kaydı yaptırabilir miyim?
Evet.

Ders seçme ekranında alacağım dersler çıkmıyor ne yapmam gerekiyor?
Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi ders kaldırılmış, dersin kodu değişmiş, ders açılmamış veya eksik açılmış olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz.

Seçmeli derslerde kontenjan dolu uyarısı veriyor dersi seçemiyorum ne yapmalıyım?
Seçmeli derslerde kontenjan sayıları bölüm başkanlığınız tarafından belirlendiği için danışmanınızla irtibata geçiniz.

Ders kaydımı yaptım danışmana onaylanması için gönderdim. Onaylanma sürecini takip etmeli miyim?
Evet. Danışman onayından emin olunuz. Ders Kayıt Formunun bir çıktısını mezun oluncaya kadar saklayınız.

Ders ekleme/çıkarma nedir?
Seçmiş olduğunuz derslerden açılmayan seçmeli ders olduğunda veya değiştirmek istediğiniz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabilirsiniz.

KAYIT DONDURMA

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (kayıt dondurma) mümkün müdür?
Evet. Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurması gerekir.

II.Öğretim öğrencisiyim. Kayıt dondurmak istediğimde harç ücretimi yatırmak zorunda mıyım?
Kayıt dondurma isteğiniz okulunuzun ilgili yönetim kurulunun kabul edilmesi durumunda öğrenim ücretinizi yatırmanıza gerek yoktur.

Geçerli bir mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?
En fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir.

Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?
İzinli sayılan süreler eğitim-öğretimden sayılmaz.

DERS MUAFİYETİ

Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS’ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar önceden başardıkları derslerden muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?
Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, ilk iki hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak istediği dersleri içeren bir dilekçeye onaylı transkript ve onaylı ders içerikleriyle ile ilgili birime başvurabilirler.

Daha önce aldığım ders/dersler için Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet dilekçesi verdim, muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam etmeli miyim?
Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler muafiyet başvurusunda bulunmamış gibi OBS’den ders seçip danışmanlarına onaylatır ve bu ders/derslere devam ederler. Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi halinde birim öğrenci işleri öğrencinin muaf oldukları dersleri işleyerek akademik dönemini günceller ve öğrencinin muaf olduğu dersleri ders seçme ekranından siler. Eğer öğrencinin intibakı bir üst sınıfa yapılmışsa akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma tarihlerinde öğrenci, danışmanı nezaretinde ders ekleyebilir. Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin kaçırılmaması öğrencilerin mağdur olmamaları için önem arz etmektedir.

Üniversitenize dikey/yatay kayıt yaptırdım. Üniversitenizden muaf olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim?
Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin muafiyet ve intibak komisyonu tarafından bir muafiyet çizelgesi hazırlanarak yönetim kurulu kararıyla birlikte öğrenciye tebliğ edilir.

Üniversitenize dikey geçiş ile kayıt hakkı kazandım. Kaçıncı sınıftan devam edebilirim?
İlgili bölümünüzün muafiyet ve intibak komisyonunda başarılı olduğunuz dersler kredi ve içerik bakımından muaf olunan derslerin kredi toplamı, ders programında gösterilen yarıyıl kredi yükünün en az %75’inden fazla ise öğrenci bir sonraki yarıyıla intibak ettirilir. İlgili yarıyılda muaf olunmayan dersler intibak ettirilen yarıyılda öncelikle alınır. Belirtilen kriteri sağladığınız takdirde bir üst sınıftan intibakınız yapılır.

Yapılan muafiyet ve intibak komisyonu kararına itiraz etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Muafiyet işleminin kesinleşip tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili birime dilekçe ile itirazda bulunabilirsiniz.

DERS ALMA DURUMU

Birinci sınıf öğrencisiyim. Kaç krediye kadar ders seçebilirim?
Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

Genel not ortalamam 1.80 ‘ in altında kaç krediye kadar ders alabilirim?
İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilir.

Genel not ortalamam 1.80’in üstünde kaç krediye kadar ders alabilirim?
Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan öğrenciler 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

Hangi durumda üst sınıftan ders alabilirim?
İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2.80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt yaptırabilirler.

Kayıt yenileme sırasında öncelikle başarısız olunan ders mi alınmalıdır?
Evet. Öncelikle başarısız olduğunuz ders/dersler ve kredi sınırları içinde alt yarıyılda almadığınız dersleri alıp seçerek kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Seçmeli dersten başarısız oldum. Yerine başka seçmeli ders seçebilir miyim?
Evet. Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir. (OBS’den ders seçimi yaparken almak istediğiniz seçmeli dersi seçip yerine değiştirmek istediğiniz diğer seçmeli dersin yerine alıyorum işlemini yapmanız gerekmektedir.)

Daha önce başarısız olduğum derslere devam zorunluluğum var mı?
Hayır. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz.

Başarısız olduğum ders/derslerden önceki ara sınav notum geçerli olur mu?
Hayır. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir.

Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?
Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez.

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE MAZERET SINAVLARI

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim? Nasıl?
Evet. Ham notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanarak öğrenciye tebliğ edilir.

Ara sınavlarda mazeret sınavı yapılıyor mu ?
Evet. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Mazeret sınavına girmek için almış olduğum sağlık raporunu kaç gün içinde nereye vermem gerekir?
Öğrenciler, mazeretlerine ilişkin isteklerini, mazeretin bitiminden bir hafta içerisinde ilgili Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile bildirirler. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.

Yarıyıl sonu/ Bütünleme sınavlarının mazeret sınav hakkı var mı?
Hayır.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder.
Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı % 60 olarak hesaplanır.

Devamsızlıktan kaldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim?
Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

Yarıyıl/yıl sonu başarı notumun en az kaç olması gerekir?
YSSL değeri 50 olarak uygulanır. 100 puan üzerinden 50’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılır ve doğrudan FF notu verilir. Ancak bu öğrenciler bağıl değerlendirmeye dahil edilirler.

Bir dersin bağıl değerlendirilebilmesi için en az kaç öğrencinin dersi alması gerekir?
En az 11 öğrencinin dersi alması gerekmektedir.

Sınıf ortalamamız 80 ve üstü ise bağıl değerlendirme nasıl yapılır?
Sınıf ortalaması 80 ve üstü olan öğrenciler Tablo-1’e göre değerlendirilirler.(Bkz.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı -Yönergeler -Bağıl Değerlendirme Yönergesi)

Not yükselmek amacıyla aldığım dersten başarısız veya düşük not aldım eski notum geçerli olur mu?
Her zaman en son alınan not geçerlidir.

YÜZDE ONA GİRMEK

Yüzde ona girme koşulları nelerdir?
Aşağıdaki adreste yüzde ona girme koşulları belirtilmiştir:
http://www.balikesir.edu.tr/index.php/baun/birim/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dhe/4813

© 2023 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü