Ders Havuzu

Üniversite Seçmeli Ders (ÜSD) Sistemi

ÜSD; öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, sanat, genel kültür, edebiyat, yabancı diller, tarih, spor, sağlık, çevre, bilgisayar programları, bilim ve teknoloji, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk, sosyal duyarlılık, ekonomi, eğitim, psikoloji, girişimcilik, hukuk, değerler eğitimi gibi kişisel değişime ve gelişime değer katan her türlü güncel ve popüler konuların yer aldığı dersleri ifade etmektedir. 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren hayata geçirilecek olan USD sistemi Tıp Fakültesi haricindeki lisans öğrencilerinin farklı fakültelerden ilgileri doğrultusunda ders alabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Üniversite Seçmeli Ders Havuzunda yer alan dersler ve tanıtım formları tabloda sunulmuştur.

Dersin Kodu Dersin Adı Tanıtım Formu Tanıtım Formu
USD0001 Origami ve Matematik Türkçe English
USD0002 Matematik Eğitiminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kullanımı Türkçe English
USD0003 Fitoterapi Türkçe English
USD0004 Yeşil Doğa Türkçe English
USD0005 Astronomi Türkçe English
USD0006 Nanobilim ve Nanoteknoloji Türkçe English
USD0007 Grafik Düzenleyiciler Türkçe English
USD0008 Geribildirim Teknikleri Türkçe English
USD0009 Etkili İletişim Türkçe English
USD0010 Satranç Türkçe English
USD0011 Biyoteknoloji Türkçe English
USD0012 Ekolojik Okur Yazarlık Türkçe English
USD0013 Web Tasarımı Temelleri Türkçe English
USD0014 Fotoğraf Sanatı ve Fotoğraf İşleme Türkçe English
USD0015 Arduino Türkçe English
USD0016 Temel Oyun Programlama Türkçe English
USD0017 Osmanlı Türkçesi I Türkçe English
USD0018 Osmanlı Türkçesi II Türkçe English
USD0019 Popüler Roman Türkçe English
USD0020 Şiir İncelemesi ve Öğretimi Türkçe English
USD0021 Yaratıcı Drama I Türkçe English
USD0022 Yaratıcı Drama II Türkçe English
USD0023 Güzel Konuşma Türkçe English
USD0024 Kaynaştırma Türkçe English
USD0025 Milli Mücadelede Balıkesir Türkçe English
USD0026 İlkokula Hazırlık ve İlkokul Programları Türkçe English
USD0027 Dil ve Kültür Öğretimi Türkçe English
USD0028 Çocuk Edebiyatı Metinleri Türkçe English
USD0029 Toplumsal Cinsiyet Türkçe English
USD0030 Pozitif Psikoloji Türkçe English
USD0031 Müziğe Giriş Türkçe English
USD0032 Toplu Ses Eğitimi Türkçe English
USD0033 Bilim Tarihi Türkçe English
USD0034 Yerküre ve İnsan Türkçe English
USD0035 Fotoğrafçılığa Giriş -- Kaldırıldı. Türkçe English
USD0036 İleri Fotoğrafçılık Türkçe English
USD0037 Yazma ve Konuşma Becerileri Türkçe English
USD0038 Mantık Oyunları Türkçe English
USD0039 Web Tasarımı Türkçe English
USD0040 Teknik İngilizce  Türkçe English
USD0041 Yapı Bilgisi Türkçe English
USD0042 Gıda ve İş Etiği Türkçe English
USD0043 Gıda Güvenliği Türkçe English
USD0044 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkçe English
USD0045 Bilim Felsefesi Türkçe English
USD0046 İklim Değişimi ve Etkileri Türkçe English
USD0047 Çevresel Sürdürülebilirlik Türkçe English
USD0048 İş Hayatında Etik Türkçe English
USD0049 Genel Turizm Bilgisi Türkçe English
USD0050 İletişim Türkçe English
USD0051 Özel İlgi Turizmi Türkçe English
USD0052 Türk Mutfak Kültürü Türkçe English
USD0053 Dünya Mutfakları Türkçe English
USD0054 Geleneksel Türk Okçuluğu Türkçe English
USD0055 Sporda Web Tasarımı Türkçe English
USD0056 Kültür, Sanat ve Spor - I Türkçe English
USD0057 Kültür, Sanat ve Spor - II Türkçe English
USD0058 Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar Türkçe English
USD0059 Günümüz Tefsir Problemleri Türkçe English
USD0060 Klasik Tefsir Metinleri Türkçe English
USD0061 Kur’an Meal Teknikleri Türkçe English
USD0062 Psikolojiye Giriş Türkçe English
USD0063 Ahkam Tefsiri ve Problemleri Türkçe English
USD0064 Mukayeseli Tefsir Metinleri Türkçe English
USD0065 Ulum’ul Kur’an Metinleri  Türkçe English
USD0066 Tasavvuf Terapisi Türkçe English
USD0067 Sosyal Psikoloji Türkçe English
USD0068 Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Türkçe English
USD0069 Eski Çağ Matematiği Türkçe English
USD0070 Matematik Tarihi Türkçe English
USD0071 Gen Teknolojileri Türkçe English
USD0072 Enzim Biyoteknolojisi Türkçe English
USD0073 Yaban Hayatı ve Koruma Biyolojisi Türkçe English
USD0074 Fen Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe English
USD0075 Yaşlanmanın Moleküler Temelleri Türkçe English
USD0076 Cam Kimyası ve Teknolojisi Türkçe English
USD0077 Metod Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Türkçe English
USD0078 Zeytinyağı Kimyası Türkçe English
USD0079 Nanoteknolojiye Giriş  Türkçe English
USD0080 Büyüme ve Gelişme Türkçe English
USD0081 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Türkçe English
USD0082 Çocuk İhmal ve İstismarı Türkçe English
USD0083 Küreselleşme ve Toplumsal Cinsiyet Türkçe English
USD0084 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Türkçe English
USD0085 Üniversite Yaşamına Giriş Türkçe English
USD0086 Yönetimde İnsan İlişkileri Türkçe English
USD0087 Madde Bağımlılığı Türkçe English
USD0088 Eleştirel Düşünme Türkçe English
USD0089 Finansal Okuryazarlık Türkçe English
USD0090 Yönetim ve Sanat Etkileşimi Türkçe English
USD0091 Liderlik ve Kültür Türkçe English
USD0092 Duygusal Zeka ve Duygu Yönetimi Türkçe English
USD0093 Meslek Etiği ve Sosyal Sorumluluk Türkçe English
USD0094 Girişimcilik ve Uygulamaları Türkçe English
USD0095 Sosyal Etki ve Kişiler Arası Etkileşim Türkçe English
USD0096 Ekonomi Politikası Türkçe English
USD0097 Uluslararası Para Sistemleri Türkçe English
USD0098 Uluslararası Ticarette Vergilendirme Türkçe English
USD0099 İşletmelerde Vergi Planlaması Türkçe English
USD0100 Dış Ticaret ve Uluslararası Lojistik Yazışma Teknikleri  Türkçe English
USD0101 Dış Ticarette Risk Yönetimi Türkçe English
USD0102 Sağlıklı Beslenme ve Beslenme İlkeleri Türkçe English
USD0103 Fotoğrafçılık Türkçe English
USD0104 Etkili Konuşma ve Diksiyon Türkçe English
USD0105 Dağcılık ve Doğa Sporları Türkçe English
USD0106 Ebru Türkçe English
USD0107 Deneysel Desen Araştırmaları Türkçe English
USD0108 Karakalem Teknikleri Türkçe English
USD0109 Ebru Teknikleri Türkçe English
USD0110 Yoga Türkçe English
USD0111 Şarkılarla İngilizce Dil Becerisinin Geliştirilmesi Türkçe English
USD0112 Rusça Türkçe English
USD0113 İş İngilizcesi Türkçe English
USD0114 Temel Japonca Türkçe English
USD0115 Etkinlik Planlama Türkçe English
USD0116 Rekreasyon ve Mekân Türkçe English
USD0117 Kariyer Planlama Türkçe English
USD0118 Kültür ve Psikoloji Türkçe English
USD0119 Hümanistik Psikoloji Türkçe English
USD0120 Davranışın Fizyolojik Temelleri Türkçe English
USD0121 Psikolojide Temel Kavramlar Türkçe English
USD0122 Seramik Sanatı Türkçe English
USD0123 Çini Sanatı Türkçe English
USD0124 Türk Din Musikisi Uygulamaları-1 Türkçe English
USD0125 Türk Din Musikisi Uygulamaları-2 Türkçe English
USD0126 Teknoloji Bağımlılığı Türkçe English
USD0127 Türk İşaret Dili Türkçe English
USD0128 Türk ve Anadolu Mitolojisi Türkçe English
USD0129 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları Türkçe English
USD0130 Çevresel Ekoloji Türkçe English
USD0131 Üstün Yetenekli Çoçuklar Türkçe English
USD0132 Bilim ve Araştırma Etiği Türkçe English
USD0133 Kuş Gözlem ve Ornitoturizm Türkçe English
USD0134 Atıklardan Biyogaz Üretimi Türkçe English
USD0135
Gıda İşleme Endüstrisi Atıkları ve Bertaraf Yöntemleri
Türkçe English
USD0136 Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Türkçe English
USD0137 Gıda Kaynaklı Tehlikeler Türkçe English
USD0138 Fotoğrafa Giriş Türkçe English
USD0139 Tasarım Uygulamaları Türkçe English
USD0140 Kodlamasız Uygulama Geliştirme Türkçe English
USD0141 Proje Hazırlama ve Sunum Teknikleri Türkçe English
USD0142 Sıfır Atık Kültürü ve Sürdürülebilir Yaşam Türkçe English
USD0143 Çevre Sorunları ve Ekolojik Yıkım Türkçe English
USD0144 Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Türkçe English
USD0145 Eğitimde Grafik ve Animasyon Türkçe English
USD0146 Değerler Eğitimi Türkçe English
USD0147 Eğlenceli Anatomi Türkçe English
USD0148 Aromatik Yağlar Türkçe English
USD0149 Kozmetik Kimyası Türkçe English
USD0150 Kültür Sosyolojisi Türkçe English
USD0151 Eğitim Sosyolojisi Türkçe English
USD0152 Kuran ve Eleştirel Düşünme Türkçe English
USD0153 Doğla Kaynaklar ve Çevre Yönetimi Türkçe English
USD0154 Atık Yönetimi Türkçe English
USD0155 Çevresel Risk Etmenleri Türkçe English
USD0156 Temiz Üretim Teknolojileri Türkçe English
USD0157 Afetler ve Afet Yönetimi Türkçe English
USD0158 Post (trans) hümanizm Türkçe English