Eğitim-Öğretim Komisyonu

Başkan     

Prof.Dr. Fatih SATIL

Üyeler

Prof.Dr. Erdoğan TEZCİ

Prof. Dr. Mehmet CAN

Prof. Dr. Nuray TETİK DİNÇ

Prof.Dr. Ruhan BENLİKAYA

Prof.Dr. Yusuf YILDIZ

Doç.Dr.Ali SOLUNOĞLU

Doç.Dr.Celalettin ÇEVİK

Doç. Dr. İsmail BAŞARAN

Doç.Dr. Merve ÜNER

Doç.Dr. Özkan IŞIK

Doç.Dr. Selvihan KILIÇ ATEŞ

Doç.Dr.Sümeyye AYDOĞAN TÜRKOĞLU

Doç.Dr. Yasemin HAYTA

Dr. Öğr. Üyesi Aytuğ Ceyhun ÇAKIR

Dr.Öğr.Üyesi Fatma Bahar SUNAY

Dr.Öğr.Üyesi M. Kubilay EKER

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa OĞUZ

Dr.Öğr.Üyesi Nisa Kıymet ŞAHİN

Öğr.Gör.Dr.Caner BÖREKCİ

Sevim AYHAN

Raportör

Nurdan KAYMAK