Misyon & Vizyon

Misyon

Çağın teknolojik değişimlerini yakalayarak, ilk kayıttan mezuniyete kadar geçen sürecin tüm aşamalarında interaktif ortamda öğrenci ve öğrenci işleri ilişkisinin kalite ve başarısını belirleyip ulusal ve uluslararası düzeye taşımaktır.

Vizyon

Evrensel bilgiyi ve teknolojiyi en yüksek verimde üretip kullanarak; çağdaş, Atatürkçü düşünceyi benimseyen üretken, aydın, ulusal değerlere sahip çıkabilen ve yaratıcı düşünebilen insan yetiştirmeyi hedefleyen, örnek bir daire başkanlığı olmaktır.